Hoogbegaafdheid

Herkent u als leerkracht of docent een hoogbegaafde leerling in uw groep of klas? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor zijn programma?

Dat zal in ieder geval een programma op maat moeten zijn. Er is geen sprake van een standaard hoogbegaafde. Soms gaan hoogbegaafde leerlingen zelfs onderpresteren.
Heeft u inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? KPC Groep ondersteunt scholen met trainingen, workshops, coaching en maatwerktrajecten.

 

Gratis Whitepaper

Download Gratis Whitepaper

Praktijkvoorbeeld stichting SchOOL

Hoe breng je de aandacht voor (hoog)begaafdheid in een stroomversnelling? Lees hier de praktijkverhalen van vier basisscholen in Lelystad.

 

Praktijkvoorbeeld

Handreiking hoogbegaafdheid VO

(H)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen

Na onze training weet u met welke acties u onderpresteren kunt voorkomen. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in de praktijk.

 

In-company opleiding

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther