Leiderschap in onderwijs

Schoolleiders en teamleiders moeten een context creëren waarin leraren het beste halen uit zichzelf én uit de leerlingen en studenten. Dit tegen een decor van grote maatschappelijke veranderingen. Dat betekent voor u ‘schaken op meerdere borden’: organisatieontwikkeling, personeelsontwikkeling én werken aan het onderwijs van morgen.

Voor leidinggevenden in de verschillende onderwijssectoren bieden we ondersteuning op maat. We adviseren, coachen én verzorgen professionaliseringsprogramma’s.

 

De innovatieve schoolleider

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching voor leidinggevenden


Leidinggevende in het onderwijs? Zoekt u antwoorden op dilemma’s en leervragen gekoppeld aan de praktijk van alledag? We bieden persoonlijke coaching voor leidinggevenden die willen reflecteren en zich verder willen ontwikkelen.

Coaching 


Netwerkbijeenkomsten voor teamleiders VO

De rol van de teamleider verandert, en hoe! Als teamleider vervult u een belangrijke rol. Maar ook een rol met soms complexe aspecten. 

In-company opleiding


Opleiding voor teacher leaders

Teacher leaders zijn kartrekkers bij onderwijsvernieuwingen. Onze opleiding helpt u een volgende professionele stap te zetten als kartrekker of als facilitator van projecten.

In-company opleiding 

Onderwijsleiders als vliegwiel voor organisatie ontwikkeling

De slagkracht van de teams vergroten, de leiding zo dicht mogelijk bij de werkvloer organiseren en professionals beter tot hun recht laten komen. Met deze doelstellingen in het achterhoofd koos het Albeda College in Rotterdam voor een nieuwe topstructuur.

 

Praktijkvoorbeeld

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton