ICT in de klas

Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze ICT op een zinvolle en handige manier in kunnen zetten in de onderwijspraktijk.
Vaak komen we het volgende beeld tegen. Op veel scholen zijn inmiddels voldoende devices beschikbaar en heeft een leverancier een netwerk opgeleverd. In de school staan meerdere vaste pc’s die verbonden zijn met de server waar de bestanden op staan. De meeste pc’s staan op de gang of in het computerlokaal. Met een beetje geluk staan er een paar in de klas of hebben leraren de beschikking over enkele tablets, laptops of Chromebooks. Maar wat doen de leerlingen er eigenlijk mee? Worden alle mogelijkheden eigenlijk wel benut? En wordt gecontroleerd wat de activiteiten en leeropbrengsten zijn?

Ondersteuning
Met hands-on ondersteuning helpt KPC Groep teams en scholen rendement te halen uit leren en ICT. Vaak zien we dat op school lang niet alle mogelijkheden van de software optimaal benut wordten. Vaak weet de leraar niet welke mogelijkheden de methodesoftware allemaal heeft of worden de online toetsen niet afgenomen. Een veelvoorkomend knelpunt hierbij is tijdgebrek. Terwijl ICT juist veel werk uit handen kan nemen. De software kijkt de antwoorden na, zet ze in een handig overzicht. Veel software bepaalt zelfs welke herhaling, verrijking of verdieping een leerling moet gaan doen. 

Praktijkvoorbeeld
We helpen u in het oerwoud van ICT-toepassingen de weg te vinden en die websites, tools en apps te ontdekken die geschikt zijn voor in de klas. We maken hierbij onder meer gebruik van het TPACK-model. Het TPACK model bestaat uit drie cirkels die elkaar deels overlappen. De drie cirkels staan voor de ICT-techniek (TK), voor de didactiek (PK) en voor de inhoud (CK). Alle drie de cirkels moeten vertegenwoordigd zijn om te komen tot een betekenisvol onderwijsaanbod.

Een praktijkvoorbeeld. Op veel scholen wordt Kahoot! gebruikt. Maar als de leraar nog 5 minuten over heeft en enthousiast aankondigt dat hij een Kahoot! gaat doen, dan reageren de meeste groepen; ‘Nee hè, alwéér een Kahoot!?’. Dat komt omdat alleen is ingezet op de technische component van het TPACK model en de Kahoot! op zich niet meer leuk is.

Zou de leerkracht de Kahoot! gebruiken om drie vragen te stellen als toetsje bij een net gegeven les, dan is al veel bereikt. Dan is de inhoud, de didactiek en de techniek op elkaar afgestemd. Dan heeft ICT ook daadwerkelijk toegevoegde waarde en zal het beter gebruikt en ingezet worden. En net als bij didactiek en inhoud, zul je moeten leren welke ICT technieken er allemaal zijn om deze zinvol in te kunnen zetten.