Thomas Landman

“Vanuit verschillende perspectieven en functies ben ik vertrouwd met de thema's en uitdagingen in het onderwijsveld. Ik kan bogen op veel beleidservaring – ik heb gewerkt bij OCW – als op kennis van de praktijk van onderwijsorganisaties. Inhoudelijk heb ik me de afgelopen jaren vooral gericht op het primair onderwijs als bestuurder en interim-manager. Veel praktijkkennis heb ik opgebouwd rond fusie- en krimpvraagstukken maar ook met vraagstukken rond inkoop- tot verzuimbeleid.”

“Hoe maak je de schoolorganisatie efficiënter en effectiever? Hoe anticipeer je adequaat op maatschappelijke vraagstukken die de schoolorganisatie raken? Beide invalshoeken zijn twee kanten van dezelfde medaille bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Mijn kracht is dat ik het 'gehele plaatje' kan overzien en oog heb voor zowel de menskant als bedrijfsmatige aspecten.”

Ontwikkelen van mens en organisatie

Expertises

Opdrachten

  • Crisismanagement op school- en bovenschools niveau
  • Fusiebegeleiding scholengroepen
  • Financiën en bedrijfsvoering optimaliseren
  • Beleid actualiseren en implementeren

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Thomas Landman
Adviseur
085-2101580

E-mail Thomas