Nieuws

Werkend leren in VSO en Praktijkonderwijs 11 oktober 2018

“Ik vind het van essentieel belang dat leerlingen meer zicht krijgen op hun eigen leerproces. Dat maakt leren betekenisvol.” Pieter Jan Hiemstra wekt als docent en gedragsdeskundige op VSO De Marwindt

“Rollen innemen op de lijn tussen leerkrachtgestuurd en leerlinggestuurd onderwijs” 9 oktober 2018

Als netwerkorganisatie positioneert KPC Groep zich in het onderwijsveld. Een nieuwe lijn hierin is de verbinding met ‘teacher leaders’. Zoals met Maegen Officer, leerkracht primair onderwijs.

Bouwstenen voor profilering van de school 8 oktober 2018

Scholen moeten steeds meer laten zien wat ze waard zijn. Positionering is hierin een sleutelbegrip. Kern is het kiezen van een profiel dat aanspreekt en zorgt voor onderscheidend vermogen.

“Arbeidstoeleiding is hier corebusiness” 4 oktober 2018

Praktijkschool Breda werkt reeds 15 jaar met de programma’s van SVA. In gesprek met Stef Coolen, afdelingsleider Zorg & Welzijn en afdelingsleider Arbeidsmarktbekwaam. “