Nieuws

Werken met kernconcepten 8 april 2021

Kinderen leren de wereld zelf te ontdekken en te onderzoeken. Veel scholen kiezen voor een andere aanpak voor het onderwijs op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

post-HBO opleiding tot Digitale Geletterdheid Expert (PO) 7 april 2021

We zien dat scholen in een sterk gedigitaliseerde wereld verder willen kijken dan de inzet van tools, hardware of methodes.

Trainingen voor leerlingondersteuning 1 april 2021

Mentoren, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, vertrouwenspersonen, leraren; het zijn de oren en ogen van de school.

Reflectie op adviesrapport 'Tijd voor focus' 31 maart 2021

Tijd voor focus. Dat is de titel van het vorige week gepubliceerde adviesrapport van de Onderwijsraad. Een rapport dat relatief weinig aandacht kreeg in de media.