Nieuws

Medezeggenschap in coronatijd: een balanceer-act 17 juni 2020

Corinne Theloosen, senior adviseur Medezeggenschap bij onze partner Stavoor, geeft in een artikel in MR-magazine tips voor de mr als vertaler en verbinder.

DOEN IN: gepersonaliseerd onderwijs met KPC Groep 10 juni 2020

Onder het label DOEN IN ondersteunt KPC Groep het (v)so, praktijkonderwijs en ISK’s bij het verbeteren en vernieuwen van onderwijs.

Analyseren van toetsresultaten in het PO 8 juni 2020

“Om op een goede manier met data om te gaan zijn specifieke vaardigheden nodig. De belangrijkste daarvan is: afstand nemen. Hoe ga ik zo objectief mogelijk om met de data?”

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsgramma’s onderwijs 2020–2021 2 juni 2020

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 - 2021 is bedoeld voor programma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie van 2021.