Nieuws

Conflicten oplossen met mediation 22 juli 2020

Bij conflicten of hevig oplaaiende spanningen is de toepassing van mediation een interessante strategie. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (‘mediator’) begeleidt de communicatie en onderhandelingen.

Blog: Onderwijskwaliteit en het bestuursgerichte toezicht 21 juli 2020

"In de praktijk merk ik dat zowel de inspectie als de scholen en besturen het nog wel lastig vinden om handen en voeten te geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid"

Vervolgopleiding voor innovatieve zorgcoördinatoren 15 juli 2020

Ben je minimaal twee jaar actief als zorgcoördinator of als ondersteuningscoördinator? Wil je vanuit jouw positie en rol echt het verschil maken?

Bespreekbaar maken van kindermishandeling: leren van expert Patricia Ohlsen 15 juli 2020

In het nieuwe schooljaar verzorgt Patricia Ohlsen een training over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en een training voor vertrouwenspersonen.