Nieuws

Analyseren van toetsresultaten in het PO 1 december 2020

“Om op een goede manier met data om te gaan zijn specifieke vaardigheden nodig. De belangrijkste daarvan is: afstand nemen. Hoe ga ik zo objectief mogelijk om met de data?”

Regeling Schoolkracht: krachtige impuls voor schoolontwikkeling 1 december 2020

Wat een mooie kans! Het ministerie van OCW heeft eind november de regeling Schoolkracht gelanceerd.

“Op scholen met een complexe leerlingenpopulatie gebeuren vaak de mooiste dingen” 25 november 2020

“Mijn ervaring is dat vooral kleine en middelgrote onderwijsbesturen in de po het lastig hebben met het vernieuwde onderzoekskader van de inspectie. "

Wapens op school: wat nu? 25 november 2020

Meer dan 350 keer in het afgelopen schooljaar een leerling geschorst of definitief van de middelbare school gestuurd voor wapenbezit. Een verdubbeling in een paar jaar tijd.