Nieuws

Wat komt er kijken bij groepsdoorbrekend werken? 3 november 2021

In toenemende mate ervaren basisscholen dat het leerstofjaarklassensysteem knelt. Daarom verkennen schooldirecteuren mogelijkheden om het onderwijs op hun school duurzaam anders te organiseren

“Met de rekenmethode alleen kom je er niet” 3 november 2021

‘Boven de rekenmethode staan’ is een wens van veel leerkrachten en schoolleiders in het po. Reden genoeg voor een gesprek met rekenexpert Kirsten Heezius.

Met een andere bril kijken naar pestgedrag 21 oktober 2021

Jan Ruigrok is expert in herstelgericht werken. Over dit onderwerp verzorgt hij workshops en opleidingen.

Valkuilen voor je huisacademie (en hoe je ze omzeilt) 19 oktober 2021

In aanloop naar de inspiratiesessie The next step voor de interne academie op 6 december interessante leeskost