Hooghuis Stadion in Oss: op weg naar inclusief onderwijs

22 april 2021

Op zoek naar nieuwe kennis en extra bagage als zorgcoördinator behoorde Deborah van Ham tot de deelnemers aan de nieuwe vervolgopleiding ondersteuningscoördinator. Op haar school,  Het Hooghuis Stadion (vmbo-t), werkt ze hard mee aan de ambitie om het onderwijs inclusiever te maken. “We halen alles uit de kast om te zorgen dat een leerling extra ondersteuning krijgt op maat en hier zijn diploma kan halen.”

“Ik wilde naast vakdocent sowieso altijd al meer betekenen in de school en voor de organisatie ”, vertelt Deborah zonder aarzelen in een kort gesprek via Zoom. De vraag was vanuit welke drijfveren ze zorgcoördinator werd op haar school. Naast gymdocent is Deborah inmiddels ruim vier jaar zorgcoördinator op de vmbo-t school die uitzicht biedt op de voetbalvelden van profclub TOP Oss. Talentontwikkeling krijgt veel aandacht, onder meer op het gebied van (top)sport. Ook op dat gebied vervult Deborah op Hooghuis Stadion overigens een coördinerende rol.

Achteraf gezien kwam het nieuwe opleidingsaanbod voor ondersteuningscoördinatoren van KPC Groep op het juiste moment op haar pad, vertelt Deborah. Als zorgcoördinator (de term ondersteuningscoördinator vindt ze een stuk passender) zocht ze naar een opleiding waar ze meer ‘de diepte in kon’. Na haar start als zorgcoördinator volgde ze bij KPC Groep de basisopleiding ondersteuningscoördinator. “Ik kreeg steeds meer de behoefte om mijn ondersteuning beter weg te zetten in de school en wil meer als teacher leader een kartrekker worden bij vernieuwingen om leerlingen met extra behoeften beter te helpen.”

 

Deborah van Ham: "Meer kartrekker worden bij vernieuwingen."

 

Koersklassen

Op het Hooghuis Stadion zijn er voor ieder leerjaar naast de reguliere klassen zogeheten ‘koersklassen’ (maximaal 16 leerlingen) waarin leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben begeleiding krijgen van twee mentoren en een vast docententeam in een vast klaslokaal. Een leerling kan twee jaar in een koersklas zitten. De bedoeling is dat daarna (terug)plaatsing volgt in een reguliere klas binnen de school.

Het Hooghuis Stadion is op weg naar het ideaal van een inclusieve school. Concrete interventies ontwikkelen vanuit dat perspectief; de eigen opdracht die Deborah maakte in het kader van haar vervolgopleiding stond in dat teken. Energiek vertelt ze over het ‘eindproduct’ dat ze maakte. “In de vervolgopleiding kregen we de opdracht mee iets nieuws voor de eigen school neer te gaan zetten. Iets wat past bij je organisatie én bij jou. Op het Hooghuis Stadion gaan we steeds meer naar inclusief onderwijs. We willen realiseren dat leerlingen met specifieke behoeften in reguliere klassen zitten en daar passend onderwijs gaan krijgen. Ik heb in de vervolgopleiding daarvoor een plan met acties ontwikkeld.”

Aansluiten bij persoonlijke intenties

Zelf noemt Deborah zich ‘een verbinder die op de relatie gaat zitten om samen met anderen tot concrete dingen te komen’. “In de vervolgopleiding krijg je stap voor stap in de bijeenkomsten begeleiding hoe je vernieuwingen ontwikkelt en organiseert in je eigen school. Waar sta je? Wat heb je nodig? Wat is jouw aanpak? Wat zijn je valkuilen? Je moet ook kritisch kijken naar de haalbaarheid van je ambities en naar hoe je draagvlak creëert. Ik vind dat de opleiders Pieter-Jan Hiemstra en Ton Bruining goed aansluiten bij de persoonlijke intenties waarmee de mensen deelnemen en bij wat ze met deze opleiding willen bereiken in hun school. Pieter Jan kent zowel de beleidswereld goed als de werkvloer. En Ton geeft vanuit verschillende perspectieven waardevolle feedback en heeft veel kennis van innovaties. Hij daagt je uit te reflecteren en soms lastige dilemma’s onder ogen te zien. Ik ben zelf meer iemand van de ‘voeten in de klei’. Strategie en beleid was niet direct mijn ding maar ik heb nu veel meer zelfvertrouwen en durf om nieuwe dingen voor te leggen bij collega’s en het gesprek aan te gaan.”

Nieuwe kennis en bagage

Waarvan acte. Deborah heeft inmiddels met de directie over haar plannen gesproken en hoe de school nog meer kan betekenen voor leerlingen met extra behoeften. Ook organiseerde ze een koersklasbijeenkomst om alle lesgevende docenten van de koersklassen mee  te nemen in de nieuwe plannen. Deborah: “Onze ambities vragen om out-of-the box denken en om nog intensievere samenwerking tussen de coördinatoren van de koersklassen en de vakdocenten. We zijn hier onderweg naar inclusief onderwijs zonder allerlei bureaucratische rompslomp.  We halen alles uit de kast hier om te zorgen dat iedere leerling hier een diploma kan halen. Daar heb ik een rol in te vervullen. Een paar jaar geleden ben ik hierin gerold en ik denk dat ik met deze vervolgopleiding nu veel nieuwe kennis en bagage heb.”

Nieuwe schooljaar

De eerste items uit de plannen van Deborah worden het nieuwe schooljaar al in praktijk gebracht. Om in sporttermen te spreken: het Stadion Hooghuis schiet uit de startblokken na de zomervakantie. “Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan op dag 2 de mentoren van de klassen samen met de schoolondersteuners heel nauwkeurig kijken wat de leerling nodig heeft. Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben komt er wekelijks een overleg van de mentor met de ondersteuner. Die aandacht voor leerlingen met extra behoeften nemen we ook mee in de oudergesprekken en in de leerlingvolg-vergaderingen op onze school. Hoe zorgen we ervoor dat iedere leerling hier echt tot leren komt en welke voorwaarden zijn daarvoor nodig? Dat vraagt om planmatigheid en doelgerichtheid. Mijn plan levert daarvoor prima bouwstenen.”

 

Informatie vervolgopleiding ondersteuningscoördinator

 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton