Beroepsonderwijs

Samenwerken met bedrijfsleven

De komst van moderne technologieën verandert beroepen en sectoren ingrijpend. Het beroepsonderwijs staat voor de opdracht de juiste aansluiting te vinden bij het bedrijfsleven.

Vernieuwing van curriculum

Onderwijskwaliteit en innovatiekracht zijn in het beroepsonderwijs twee kanten van dezelfde medaille. Die uitdaging voor elk onderwijsteam is krachtige leeromgevingen te realiseren.