Primair onderwijs

Werken met kernconcepten

Kinderen leren de wereld zelf te ontdekken en te onderzoeken. Het werken met kernconcepten zorgt voor meer motivatie en betrokkenheid van het kind bij het eigen leerproces.

Krimp in het basisonderwijs

‘Krimp’ - de terugloop van leerlingenaantallen - vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. KPC Groep ondersteunt u bij de (her)inrichting en organisatie van uw onderwijs.

Van data naar plan

Lopen de opbrengsten van uw school terug? Blijven de taal- of rekenresultaten achter? Laat dan snel een onafhankelijke analyse maken van de kwaliteit en opbrengsten van uw onderwijs.

School- en onderwijsontwikkeling

Tal van basisscholen en besturen begeleid(d)en we bij het omzetten van ambities en urgenties in concrete acties.

Verbeteren van taal- en leesonderwijs

Verbeteren van taalonderwijs is een weerbarstig vraagstuk in het primair onderwijs. De aan KPC Groep verbonden experts sluiten aan bij de kennis die je in huis hebt en bieden houvast en ondersteuning.