Primair onderwijs

Werken met kernconcepten

Kinderen leren de wereld zelf te ontdekken en te onderzoeken. Het werken met kernconcepten zorgt voor meer motivatie en betrokkenheid van het kind bij het eigen leerproces.

krimp in het basisonderwijs

‘Krimp’ - de terugloop van leerlingenaantallen - vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. KPC Groep ondersteunt u bij de (her)inrichting en organisatie van uw onderwijs.

Opbrengstgericht werken

Lopen de opbrengsten van uw school terug? Blijven de taal- of rekenresultaten achter? Laat dan snel een onafhankelijke analyse maken van de kwaliteit en opbrengsten van uw onderwijs.

Onderwijs anders organiseren

De organisatie van onderwijs vraagt soms om een heroriëntatie. Een andere inrichting van uw primair proces kan openingen bieden naar doelmatiger, effectiever en meer gepersonaliseerd onderwijs.