Speciaal onderwijs

Arbeidstoeleiding

Voor doorstroming van VSO-leerlingen naar werk hebben we een speciale methodiek ontwikkeld. Met Scholing Voor Arbeid (SVA) bieden wij uw school ondersteuning met gecertificeerde opleidingen.

Onderwijskwaliteit

Van uw school wordt verwacht dat u in staat bent om beredeneerde keuzes te maken. Dit op basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen.