Speciaal onderwijs

Arbeidstoeleiding met SVA

Ontwikkeling van talenten en arbeidsmarktcompetenties voor jongeren. Onder het label SVA bieden wij uw school branchegerichte certificeringen.

Doelgericht werken aan betekenisvol leren met DOEN IN

Hoe zorg je voor onderwijs dat zorgt voor motivatie, succeservaringen én trots bij de leerlingen?

Onderzoekskader inspectie

Het toezicht van de Inspectie is veranderd. De Inspectie legt meer verantwoordelijkheden bij besturen en scholen.

Eigenaarschap

Het thema eigenaarschap ligt bij veel (v)so-scholen op tafel. Eigenaarschap bij het eigen leren resulteert in meer motivatie, een betere werkhouding en een gevoel van trots.

Curriculum

De afstemming van het curriculum op de uitstroommogelijkheden van leerlingen is geen simpele opgave op vso-scholen. Het vraagt soms om een andere kijk op lessen en methodes.