Speciaal onderwijs

Arbeidstoeleiding

Voor doorstroming van VSO-leerlingen naar werk hebben we een speciale methodiek ontwikkeld. Met Scholing Voor Arbeid (SVA) bieden wij uw school ondersteuning met gecertificeerde opleidingen.

Doelgericht werken aan betekenisvol leren met DOEN IN

Hoe zorg je voor onderwijs dat zorgt voor motivatie, succeservaringen én trots bij de leerlingen?

Nieuwe onderzoekskader inspectie

Het toezicht van de Inspectie is veranderd. Een nieuw onderzoekskader is geïntroduceerd. De Inspectie legt meer verantwoordelijkheden bij besturen en scholen.