Eigenaarschap

Om verschillende redenen ligt in het vso het thema 'eigenaarschap' op tafel. Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Eigenaarschap ontstaat als de leerling ervaart dat hij invloed kan uitoefenen. 

Eigenaarschap van leren betekent dat de leerling

  • meer inzicht krijgt in zijn leerdoelen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden;
  • meer zicht krijgt op zijn ontwikkeling.

 

Motivatie en werkhouding

We merken dat veel scholen de ambitie hebben om het eigenaarschap van leerlingen te versterken. Dat is niet verrassend. Want er is veel te winnen. Eigenaarschap bij het eigen leren resulteert in meer motivatie, een betere werkhouding en niet in de laatste plaats in een gevoel van trots. Eigenaarschap is niet alleen belangrijk voor succes op school maar ook voor het verdere leven van de leerling.

 

Eigenaarschap in praktijk brengen

KPC Groep ondersteunt uw school op alle vlakken bij het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Effectief docentgedrag;
  • Ondersteunende feedback
  • Betekenisvol onderwijs;
  • Didactische strategieën;
  • Differentiatie in de klas en coöperatieve werkvormen;
  • Kindgesprekken;
  • Formatief evalueren.

 

Meer weten? Neem contact op met Diane van der Voorn of Mandy Ankersmit.

 

De essentie van eigenaarschap

Interview

Training: de coachende leraar

Training: de coachende leraar

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
06-53541024

E-mail Diane

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy