VMBO

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo én de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo zijn belangrijke uitdagingen. Hoe maak je opnieuw de inhoudelijke aansluiting?

Loopbaanleren

Loopbaanleren (LOB) heeft een belangrijke plaats in de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s. LOB richt zich op de ontwikkeling van loopbaancompetenties.

Vernieuwing vmbo

De vernieuwing in het vmbo heeft impact op onderwijs- en schoolontwikkeling. Voor het invoeren van de nieuwe examenprogramma’s in het vmbo zijn vier aspecten cruciaal.