VMBO

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Vmbo- en mbo-scholen kunnen samen extra doorlopende leerlijnen aanbieden en zo de doorstroming verbeteren. De leerroutes leveren aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

Loopbaanleren

Loopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes en vergroot de motivatie van uw leerlingen. Zo levert het tevens een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Vernieuwing vmbo

De vernieuwing in het vmbo heeft impact op onderwijs- en schoolontwikkeling. Voor het invoeren van de nieuwe examenprogramma’s in het vmbo zijn vier aspecten cruciaal.