Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo én de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo zijn belangrijke uitdagingen. Hoe maak je opnieuw de inhoudelijke aansluiting?

Daarnaast moet oog zijn voor de condities bij de overstap. Zoals LOB, toelatingsrecht en zachte overdracht. De ambitie om goede professionals voor de regio te leveren, is meer dan ooit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Wilt u graag een volgende stap zetten in het versterken van uw vmbo? In de samenwerking tussen uw vmbo en het mbo? Of in de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio?

U kunt ons inschakelen voor:

 • procesbegeleiding bij draagvlakontwikkeling samenwerking in de regio;
 • opstellen van een gezamenlijke ontwikkelagenda;
 • regionale procesbegeleiding bij:
  • doorstroom naar niveau 2 en 4 vanuit vmbo (vakmanschapsroute en technologieroute);
  • sectorale overleggen: hoe kun je keuzevakken vmbo en mbo op elkaar laten aansluiten;
  • aansluitingsvraagstukken LOB vmbo-mbo;
  • krimpvraagstukken;
 • projectleiding en programmamanagement. 


Waarom KPC Groep?

 • Expertise en ervaring in het verbinden van partijen.
 • Onafhankelijke gesprekspartner.
 • Onze adviseurs spreken de taal van de verschillende partners: onderwijs (vmbo en mbo) en bedrijfsleven.
 • Inhoudelijke deskundigheid.
 • Landelijk expert / ambassadeur voor de profielen M&T en Z&W.