Professionalisering en schoolontwikkeling

Professionele en goed opgeleide leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs. Sleutelwoord bij professionalisering is verbinden. We zien hierbij 4 perspectieven.

 • Verbinden met visie op leren.
 • Verbinden van individueel en collectief leren.
 • Verbinden van informele en formele leeractiviteiten.
 • Verbinden van leereffecten met werkeffecten.

 

Artikel leren in verbinding

 

Opdrachtgevers schakelen ons in voor onder meer de volgende vraagstukken.

 • Hoe bevorderen we eigenaarschap en faciliteren we professionele ruimte binnen onze organisatie?
 • Hoe rusten we docenten en leidinggevenden toe in hun rol of in hun nieuwe taken en verbeteren we hun persoonlijke effectiviteit?
 • Hoe verbinden we individuele ambities aan de strategische schoolontwikkeling?
 • Hoe creëren we een professionele leercultuur?

 

 • Review

  "De ondersteuning van de adviseurs van KPC Groep is kwalitatief hoogwaardig. De expertise is mede gebaseerd op ontwikkelingen en trends die buiten het blikveld van de scholen liggen. Dat is een grote meerwaarde voor ons. Tegelijkertijd levert deze duurzame samenwerking KPC Groep een goed beeld op van wat er echt speelt op scholen. Beide partijen leren van elkaar."
  Jos Bosch is rector/bestuurder van Pius X College en voorzitter van de stuurgroep van de ORION Academie
 • Review

  "De ontwikkeling van de functiemix is in onze ogen een doorlopend proces. We zijn samen met elkaar aan het zoeken hoe je docenten andere posities, rollen en taken in school kunt geven passend bij een professionele leergemeenschap. Het is belangrijk hierbij oog te hebben voor de context van de scholen en van de deelnemers. In een maatwerk-traject heb je zelf invloed op het professionaliseringsprogramma. Het rendement is hierdoor hoger."
  Marlous Siemelink-Amse, eindverantwoordelijk directeur Landstede VO

Praktijkvoorbeeld: ORION Academie

KPC Groep is architect van maatwerk-opleidingen en  betrokken bij de opzet en implementatie van huisacademies. Kijk hier naar de case van ORION, een netwerk van 14 VO-scholen.

Handreiking voor professionele ontwikkeling

Opleiding voor teaching leaders

Docent in het VO en kartrekker van innovaties? Onze incompany-opleiding voor (aanstaande) teaching leader helpt u op weg.

 

Opleiding