43

RU punten

4

Bijeenkomsten in totaal

Dyslexiecoach

Doelgroepen: Docenten, Leerlingbegeleiders, Mentoren, Zorgcoordinatoren, Begeleiders, Remedial teachers

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 10 oktober 2018, 10 oktober 2018, 14 november 2018, 9 januari 2019

Prijs: € 1100,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Dankzij jarenlange ervaring met dyslexie in het onderwijs als adviesbureau, de participatie van KPC Groep in het Masterplan Dyslexie, de vragen vanuit het onderwijsveld en de kennis en expertise van onze adviseurs heeft KPC Groep de zeer praktische training ‘Dyslexiecoach’ ontwikkeld. In deze training leert u belangenbehartiger te zijn van de dyslectische leerling, een begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren voor een leerling en collega-leerkrachten te adviseren over dyslexie. U maakt de dyslexiecoach zichtbaar in uw organisatie door de afspraken rondom dyslexie vast te leggen in een beleidsplan/schoolprotocol. Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 43 RU.


Inhoud

De protocollen dyslexie bieden, zowel binnen het basis- als voortgezet en beroepsonderwijs, handreikingen voor de begeleiding van dyslectische leerlingen binnen de klas en zijn een leidraad voor alle niveaus in de school. In de protocollen wordt geadviseerd een dyslexiecoach aan te stellen. Deze praktische training geeft u handvatten om vorm te geven aan de rol van dyslexiecoach.
Als dyslexiecoach bent u adviseur, belangenbehartiger, coach en vertrouwenspersoon. Deze verschillende rollen vragen om een diversiteit aan vaardigheden, kennis en werkvormen. In de vierdaagse training gaan we in op de volgende onderdelen:

 • Gesprekken voeren met leerlingen;
 • Implementatie van beleid: documentanalyse, plan van aanpak, verandermanagement, afnemen quickscan, presenteren;
 • Coaching: begeleidersrollen richting collega’s, vraagbaak, intervisie van leerlingen en collega’s; kennis over dyslexie gerelateerde onderwerpen: dyslexieprotocol, sociaal emotionele ontwikkeling, comorbiditeit, wet- en regelgeving, omgaan met ouders;
 • Presentatie: positioneren van de dyslexiecoach in de school, presentatievaardigheden, taken en verantwoordelijkheden.

 

Werkwijze
De bijeenkomsten hebben steeds terugkerende thema’s volgens een vaste structuur:

 • Inleiding/terugblik op de vorige bijeenkomst en het huiswerk;
 • Reflectie op eigen onderwijspraktijk en schoolsituatie;
 • Theoretisch kader coaching + praktische opdrachten en/of;
 • Theoretisch kader dyslexie + praktische opdrachten;
 • Evaluatie van de bijeenkomst;
 • Vooruitblik en aandachtspunten (huiswerk/praktijkopdracht).
  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de trainingsdagen alle taken behorende bij een coach oefenen en vastleggen in een actieplan. Dit wordt de laatste bijeenkomst gepresenteerd.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van diverse ontwikkelde materialen door het Masterplan Dyslexie en KPC Groep.


Opbrengst

Aan het eind van de training weet u welke problemen rondom dyslexie spelen in de school en kunt u uit de voeten met het protocol dyslexie. U kunt diverse activiteiten organiseren voor leerlingen met dyslexie en fungeert u als vraagbaak voor uw collega’s. Daarvoor heeft u gesprekken gevoerd met directie en leerlingen en heeft u de quickscan afgenomen. De afspraken zijn vastgelegd in een beleidsdocument dat u presenteert in uw team.


Data en omvang

Deze vierdaagse training vindt plaats op 5 september, 10 oktober en 14 november 2018 en 9 januari 2019. Steeds van 10.00 tot 16.00 uur. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25. De training wordt verzorgd door Nanda van Oorschot.

Voor deze training is het maximum aantal deelnemers bereikt, u kunt zich niet meer inschrijven! Nieuwe data worden gepland. Heeft u belangstelling voor deelname aan de nieuwe editie? Stuur een mail naar conferentiedienst@kpcgroep.nl

 

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen