Dyslexiecoach

Inschrijven

Doelgroepen: Docenten, Leerlingbegeleiders, Mentoren, Zorgcoordinatoren, Begeleiders, Remedial teachers

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 21 september 2022, 12 oktober 2022, 9 november 2022, 7 december 2022

Prijs: € 1325,00

Locatie: Landgoed de Guldenberg te Helvoirt

Doel
Dankzij jarenlange ervaring met dyslexie in het onderwijs als adviesbureau, de participatie van KPC Groep in het Masterplan Dyslexie, de vragen vanuit het onderwijsveld en de kennis en expertise van onze adviseurs heeft KPC Groep de zeer praktische training ‘Dyslexiecoach’ ontwikkeld. In deze training leert u belangenbehartiger te zijn van de dyslectische leerling, een begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren voor een leerling en collega-leerkrachten te adviseren over dyslexie. U maakt de dyslexiecoach zichtbaar in uw organisatie door de afspraken rondom dyslexie vast te leggen in een beleidsplan/schoolprotocol. 


Inhoud

De protocollen dyslexie bieden, zowel binnen het basis- als voortgezet en beroepsonderwijs, handreikingen voor de begeleiding van dyslectische leerlingen binnen de klas en zijn een leidraad voor alle niveaus in de school. In de protocollen wordt geadviseerd een dyslexiecoach aan te stellen. Deze praktische training geeft u handvatten om vorm te geven aan de rol van dyslexiecoach.
Als dyslexiecoach bent u adviseur, belangenbehartiger, coach en vertrouwenspersoon. Deze verschillende rollen vragen om een diversiteit aan vaardigheden, kennis en werkvormen. In de vierdaagse training gaan we in op de volgende onderdelen:

 • Gesprekken voeren met leerlingen;
 • Implementatie van beleid: documentanalyse, plan van aanpak, verandermanagement, afnemen quickscan, presenteren;
 • Coaching: begeleidersrollen richting collega’s, vraagbaak, intervisie van leerlingen en collega’s; kennis over dyslexie gerelateerde onderwerpen: dyslexieprotocol, sociaal emotionele ontwikkeling, comorbiditeit, wet- en regelgeving, omgaan met ouders;
 • Presentatie: positioneren van de dyslexiecoach in de school, presentatievaardigheden, taken en verantwoordelijkheden.

 

Werkwijze
De bijeenkomsten hebben steeds terugkerende thema’s volgens een vaste structuur:

 • Inleiding/terugblik op de vorige bijeenkomst en het huiswerk;
 • Reflectie op eigen onderwijspraktijk en schoolsituatie;
 • Theoretisch kader coaching + praktische opdrachten en/of;
 • Theoretisch kader dyslexie + praktische opdrachten;
 • Evaluatie van de bijeenkomst;
 • Vooruitblik en aandachtspunten (huiswerk/praktijkopdracht).
  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de trainingsdagen alle taken behorende bij een coach oefenen en vastleggen in een actieplan. Dit wordt de laatste bijeenkomst gepresenteerd.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van diverse ontwikkelde materialen door het Masterplan Dyslexie en KPC Groep.


Opbrengst

Aan het eind van de training weet u welke problemen rondom dyslexie spelen in de school en kunt u uit de voeten met het protocol dyslexie. U kunt diverse activiteiten organiseren voor leerlingen met dyslexie en fungeert u als vraagbaak voor uw collega’s. Daarvoor heeft u gesprekken gevoerd met directie en leerlingen en heeft u de quickscan afgenomen. De afspraken zijn vastgelegd in een beleidsdocument dat u presenteert in uw team.


Data en omvang

Deze vierdaagse training vindt plaats op woensdag 21 september, 12 oktober, 9 november en 7 december 2022. Steeds van 10.00 tot 16.00 uur. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10. De training wordt verzorgd door Esther de Boer.

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther