Opleiding intern onderwijsadviseur

Inschrijven

Doelgroepen: Docenten/leraren, Schoolleiders, IB-ers, Stafmedewerkers

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 20 juni 2022, 6 september 2022, 28 september 2022, 3 november 2022, 29 november 2022, 13 februari 2023, 16 maart 2023, 19 april 2023, 23 mei 2023, 16 juni 2023

Prijs: € 2950,00

Locatie: Utrecht + online

Doel
Herken je dit?

 • Je wilt als ‘teacher-leader’ of als expert meer bereiken in de onderwijsorganisatie waarvoor je werkt.
 • Je bent intern adviseur of je wordt intern regelmatig gevraagd om advies te geven, bijvoorbeeld aan collega’s, aan werk- en projectgroepen, aan samenwerkingspartners, aan de schoolleiding en/of aan het bestuur.
 • Je bent schoolleider en je zou je ervaring in willen zetten om op een andere manier dienstbaar te zijn aan de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld door innovatieprojecten te gaan begeleiden.


In de Opleiding intern onderwijsadviseur ontwikkel je, vanuit je eigen portfolio op maat, je vaardigheden als intern onderwijsadviseur. De opleiding kan ook fungeren als vervolgprogramma na bijvoorbeeld een masteropleiding, zoals Leren & Innoveren, bedrijfskunde of een master leiderschap.


Inhoud
In de Opleiding intern onderwijsadviseur wordt in drie leerlijnen gewerkt.

 • Persoonlijke ontwikkeling van de intern adviseur.
 • Leren intern adviseren en intern ondernemen.
 • Intern adviseur als kenniswerker.


Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling van de intern adviseur
Vragen die in de leerlijn aan de orde komen: Wat drijft jou in het leven en in het werk? Wat zijn jouw waarden en normen? Wat zijn jouw overtuigingen? Hoe wil jij je tot anderen verhouden? Wie ben jij als vakman? Hoe werk je samen met anderen, respectievelijk in grote gezelschappen, in teams en in één op één relaties? Wat voor adviseur wil je zijn? Wat zijn relevante beroepscodes en hoe pas je die toe? Hoe ga je om met onzekerheid, met successen en met teleurstellingen?

Leerlijn Leren intern adviseren en intern ondernemen
Vaardigheden die in de leerlijn ontwikkeld worden: intern ondernemen; contracteren; ontwerpen van adviesprocessen; omgaan met weerstand; onderzoeken van en aansluiten bij vernieuwende praktijken; visie op actuele informatie; vaardigheden ontwikkelen; ervaring opdoen.

Leerlijn Intern adviseur als kenniswerker
Vaardigheden die in de leerlijn ontwikkeld worden: opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek, zoals omgevings- en organisatieonderzoek; opzetten en uitvoeren van beleidsonderzoek; opzetten en uitvoeren van ontwerponderzoek; diagnosticeren van organisatie en onderwijsvraagstukken; vraag- en oplossingsgericht werken; ontwikkelen van kennisproductieve werk- en organisatievormen.

 

Werkwijze

 • Na inschrijving wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. In het intakegesprek maken deelnemer en opleider, op basis van de leerwensen en het portfolio van de deelnemer, een ontwikkelplan. Intakegesprekken worden gepland op 20 juni 2022.
 • Er wordt in de opleiding met kleine deelnemersgroepen gewerkt, van maximaal twaalf personen.
 • De deelnemers vormen een leergroep die tijdens en tussen de bijeenkomsten met elkaar aan de slag gaat.
 • De deelnemers worden door de opleider in kleinere teams betrokken bij het op maat maken van het programma. Verbonden aan de drie verschillende leerlijnen worden gezamenlijk activiteiten gekozen, uitgevoerd en geëvalueerd.
 • De bedoeling is dat de deelnemers gedurende het traject zich ontwikkelen als een goed gezelschap en een professionele leergemeenschap, waarin aan persoonlijke en gezamenlijke ambities wordt gewerkt en waarin het professioneel kapitaal van het gezelschap wordt benut ten behoeve van een gezamenlijk project en ten behoeve van een eigen project.
 • Na de start van de bijeenkomst spreekt de opleider nog ten minste twee keer een individueel begeleidingsgesprek met de deelnemers af.


Opbrengsten

 • Aanscherping en/of verbetering van het persoonlijk profiel als intern onderwijsadviseur.
 • Succesvolle uitvoering van een persoonlijk ontwikkelplan.
 • Een uitbreiding van het repertoire aan technieken en instrumenten.
 • Opzet, uitvoering en evaluatie van een adviesproject.


Data

 • Maandag 20 juni 2022 - Intakegesprekken
 • Dinsdag 6 september 2022 - 09.30 - 16.30 uur
 • Woensdag 28 september 2022 - 13.30 - 16.30 uur
 • Donderdag 3 november 2022 - 09.30 - 16.30 uur
 • Dinsdag 29 november 2022 - 13.30 - 16.30 uur
 • Maandag 13 februari 2023 - 09.30 - 16.30 uur
 • Donderdag 16 maart 2023 - 13.30 - 16.30 uur
 • Woensdag 19 april 2023 - 09.30 - 16.30 uur
 • Dinsdag 23 mei 2023 - 13.30 - 16.30 uur
 • Vrijdag 16 juni 2023 - 09.30 - 16.30 uur


Meer informatie

Opleider Ton Bruining verschaft graag meer informatie over het traject.
06-11403464 of info@tonbruining.nl

Ton Bruining verzorgt drie online informatiebijeenkomsten (gratis)

 • Woensdag 13 april 2022, van 19.00 – 20.30
 • Dinsdagavond 10 mei, van 19.00 – 20.30
 • Donderdagavond 2 juni, van 19.00 – 20.30


Ontvang een link voor deelname aan de online informatieavond door een email te sturen naar conferentiedienst@kpcgroep.nl o.v.v. ‘Deelnemer informatieavond onderwijsadviseur + datum’.

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton