Van faalangst naar faalkracht

Inschrijven

Doelgroepen: Docenten/leraren, Leerlingbegeleiders IP-ers, Zorgcoördinatoren

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 17 maart 2022, 25 maart 2022, 6 april 2022, 11 april 2022

Prijs: € 1250,00

Locatie: Utrecht

 "Van faalangst naar faalkracht"

Doel
Naar schatting 15% van de leerlingen in het vo en studenten in het mbo geeft aan dat ze gehinderd worden door faalangst. Mede debet hieraan is de toetsdruk in het onderwijs en de prestatiecultuur in de maatschappij.
Faalangstige leerlingen en studenten zijn na een juiste diagnose goed te begeleiden in (groeps)trainingen. Leerlingen leren van elkaar en vergroten door succeservaringen hun zelfvertrouwen. Ze ervaren dat mislukkingen voorwaarden zijn om tot werkelijk succes te komen. Fouten durven en kunnen maken is voorwaarde voor succes. Anders gezegd: faalangst wordt omgezet in faalkracht.

In deze vierdaagse training leren docenten en leerlingbegeleiders hoe ze in de eigen schoolcontext effectieve faalangstreductie-trainingen kunnen opzetten. Na een effectieve diagnose kunnen ze de leerlingen selecteren bij wie de kans op een positief effect van de training het grootst is. Dit train-de-trainer programma wordt verzorgd door Jan Ruigrok.
Jan Ruigrok heeft een grote staat van dienst op het gebied van faalangsttrainingen. Hij heeft inmiddels honderden docenten opgeleid tot faalangstreductietrainer. Kenmerkend voor zijn manier van werken is directheid, concreetheid en het gebruik van humor als instrument om faalangst om te zetten in faalkracht.
Jan Ruigrok is mede-auteur van het boek ‘Overwin je faalangst’ en van het Handboek Faalangsttraining. Laatstgenoemde publicatie vormt de basis voor dit vierdaagse train-de-trainer programma. Elke deelnemer ontvangt van deze publicatie een exemplaar.


Inhoud
In deze meerdaagse opleiding staan de volgende thema’s centraal:

  • Faalangst in de context van het onderwijs
  • Diagnosticeren van faalangst en het herkennen van signalen
  • Gespreksvoering
  • Opzetten van trainingsprogramma: visie, inhoud en werkvormen
  • Implementatie binnen de eigen schoolorganisatie
  • Communicatie en samenwerking met collega-docenten, ouders en andere betrokkenen in de omgeving van faalangstige leerlingen en studenten 

 

Werkwijze
De opleiding is een mix van theorie, ervaringsuitwisseling en opdrachten op gebied van onder meer gespreksvoering.
Deelnemers maken een plan van aanpak. Verder oefenen ze in de rol van faalangstreductietrainer (voorbereiding en uitvoering van trainingsonderdelen) en geven en ontvangen hierop feedback.


Opbrengst

Na afloop:

  • kennen de deelnemers de belangrijkste theorieën rond faalangst;
  • kunnen deelnemers leerlingen diagnosticeren voor wie deelname aan de faalangst training nuttig is;
  • zijn deelnemers in staat een training in hun school op te zetten, uit te voeren en aan te passen aan hun eigen kwaliteiten.


Omvang

Deze vierdaagse training vindt plaats op 17 en 25 maart en 6 en 11 april 2022, duurt van 9.30 - 16.00 uur en wordt verzorgd door Jan Ruigrok.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Jan Ruigrok
Trainer
085-2101580

E-mail Jan