In vijf stappen naar het werken vanuit leerlijnen

Artikelen

Auteur: M. van der Maas, M. van Muiswinkel

Onderwijssector: Primair onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2015

Aantal pagina's: 7

Op vele plekken wordt nagedacht over het onderwijs van de toekomst. Denkbeelden en ideeën zijn onder andere te vinden op de websites van Onderwijs 2032, United4Education, Leraren met Lef en hetkind.org.

Een rode draad in de gedachten en ideeën over het onderwijs van de toekomst is het leerproces, de leerbehoeften van het kind en de invloed van de leerkracht hierop. Tal van onderwijsteams zijn momenteel op zoek naar strategieën om nog beter om te gaan met, of liever gezegd uit te gaan van verschillen. De ambitie van veel leerkrachten is om vanuit leerdoelen hun onderwijs meer zelf vorm te geven. In dit artikel beschrijven we een vijftal praktische stappen die je kunnen ondersteunen bij het werken vanuit leerlijnen voor taal en rekenen.

 

Meer weten over onze dienstverlening

Herinrichten van primair proces

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Margje van Muiswinkel
Adviseur
06-22487649

E-mail Margje