Onderwijs echt passend organiseren

Artikelen

Auteur: M. van Muiswinkel en A. van Erp

Onderwijssector: Primair onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2014

Aantal pagina's: 15

Hoe organiseer je onderwijs dat echt condities creëert om passend maatwerk te bieden aan elke leerling? Een onderwerp dat veel schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs bezighoudt. In de adviespraktijk zien we scholen die op ontdekkingstocht gaan en zich afvragen hoe de behoeften van hun leerlingen echt leidend kunnen zijn.

Dit was de aanleiding voor een publicatie voor en met het veld. We gingen op zoek in het primair onderwijs naar scholen die hun onderwijs echt anders organiseren en vanuit hun missie en onderwijsvisie eigen keuzes hebben gemaakt. Dit tegen een actuele achtergrond: de invoering vanaf 1 augustus 2014 van Passend Onderwijs. Een onderwijsvernieuwing waarvan vaak is en wordt gezegd dat deze niet mag blijven steken op ‘systeemniveau’ maar moet leiden tot betere ondersteuning van leerlingen in de klas. KPC Groep sprak met schoolleiders die inzicht gaven in hun organisatieontwikkeling en hun drijfveren om ‘het anders te doen’. Een grote diversiteit aan scholen komt in beeld met een eigen identiteit en met eigen overtuigingen. Deze bundeling van interviews biedt frisse invalshoeken om verder over na te denken. 

 

Lees meer over onze opleiding 'onderwijs anders'

In-company opleiding

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Margje van Muiswinkel
Adviseur
06-22487649

E-mail Margje

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie