Van praktijkonderwijs naar mbo binnen de Stedendriehoek

Artikelen

Auteur: Dennis Heijnens en Vivian van de Pol

Onderwijssector: Praktijkonderwijs, Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2017

Aantal pagina's: 2

Binnen de Stedendriehoek van Apeldoorn, Deventer en Zutphen zijn in totaal vijf scholen voor praktijkonderwijs en vier mbo opleidingen. In de periode 2012-2013 tot en met 2015-2016 hadden de scholen voor praktijkonderwijs 651 schoolverlaters. De praktijkscholen en mbo’s binnen de Stedendriehoek wilden graag weten wat de exacte doorstroomgegevens naar het mbo waren en hoe het de oud-leerlingen praktijkonderwijs verging op het mbo. Op basis hiervan werd in samenwerking met KPC Groep (in de persoon van Dennis Heijnens en Vivian van de Pol) een onderzoek gestart om de volgende vragen te beantwoorden: wat zijn de exacte doorstroomcijfers, hoe doen onze oud-leerlingen praktijkonderwijs het op het mbo en welke factoren spelen een rol in deze doorstroom?