MBO Groeiboek 2018

Boeken

Auteur: Dr. Ton Bruining

Onderwijssector: Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2018

Aantal pagina's: 8

Bestelnummer: Gratis download

MBO opleidingen hebben de opdracht om iedere dag opnieuw het beroepsonderwijs voor de toekomst te verzorgen. Dat betekent zorgen dat supermarktmanagers, machinebouwers en verpleegkundigen up-to-date worden opgeleid. Zorgen dat MBO gediplomeerden een plek kunnen veroveren in het veranderende beroepenveld.

Om duurzaam beroepsonderwijs te kunnen maken moeten de beroepsopleiders zicht hebben op het verdwijnen en veranderen van beroepen en het verschijnen van nieuwe beroepen. Goed beroepsonderwijs staat of valt dan ook met een goede relatie met het werkveld, maar ook met andere scholen, lerarenopleidingen en kenniscentra.

We ontwikkelden als opvolger van de eerdere editie van 2017 het MBO Groeiboek 2018 als reflectie-instrument. Een hulpmiddel om in de school het gesprek met elkaar aan te gaan over de externe gerichtheid en de inbedding van de school in de omgeving. Voor de samenstelling van deze tweede aflevering van het MBO Groeiboek, raadpleegden we experts uit het MBO.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton