MBO Groeiboek deel 1: netwerkontwikkeling in het MBO

Boeken

Auteur: Ton Bruining en Mona Almushat

Onderwijssector: Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2020

Aantal pagina's: 58

Het MBO Groeiboek deel 1 biedt een rijke verzameling aan manieren van kijken en praktische aanpakken om het beroepsonderwijs als een sterk netwerk te ontwikkelen. De auteurs hebben voortgebouwd op een ontwikkeling die een decennium geleden werd ingezet door het Platform Beroepsonderwijs en die een vervolg kreeg met centra voor innovatief vakmanschap en practoraten. Het Groeiboek deel 1 is vooral een doe-boek met inspirerende voorbeelden en met instrumenten om aan de slag te gaan en de verbindingen tussen beroepspraktijk en beroepsopleiding verder te ontwikkelen.

 

 

MBO Groeiboek is een serie uitgaven van KPC Groep met handreikingen om het middelbaar beroepsonderwijs verder te ontwikkelen. In 2020 geven de aan KPC Groep verbonden specialisten beroepsonderwijs vijf delen uit. Thema’s zijn resp. netwerkontwikkeling, onderwijs maken in het MBO, kwaliteitszorg in het MBO, professionalisering in het MBO en innovatie in het MBO.

Meer weten over onze dienstverlening?

Beroepsonderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton