LOB-spiekbriefje

Brochure

Auteur: B. van Kuik, e.a.

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2013

Aantal pagina's: 20

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding. LOB wordt in het onderwijs ook wel loopbaanleren genoemd. Loopbaanleren is het inzetten en ontwikkelen van loopbaancompetenties. Het gaat dan om de competenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Het LOB-spiekbriefje is een houvast in de gesprekken die je mét leerlingen voert. Deze box is een eenvoudige manier om belangrijke gesprekspunten, vragen, antwoorden en vervolgstappen vast te leggen. Het LOB-spiekbriefje helpt je om op een snelle en eenvoudige manier mét de leerling in gesprek te gaan met als doel de loopbaancompetenties van de leerling te versterken.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Loopbaanleren