Gesprekskaarten bij Quickscan Afstandsonderwijs - Teacher Leaders KPC Groep

Handreiking

Auteur: Liane van de Braak, e.a.

Onderwijssector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2020

Deze gesprekskaarten horen bij de QuickScan ‘Onderwijs op afstand’ en kunnen door teams, vakgroepen of scholen worden ingezet bij de evaluatie van het afstandsonderwijs.

Door middel van reflectievragen op school-, leraar- en leerlingniveau worden professionals gefaciliteerd hun ervaringen te delen. Op welke manier kunnen deze ervaringen van betekenis kunnen zijn voor toekomstige onderwijsontwikkelingen en innovaties?

De reflectievragen zijn geformuleerd en gecategoriseerd aan de hand van de kernfactoren van Marzano (2003). Marzano analyseerde de resultaten van ruim 1200 onderzoeken en destilleerde hier elf succesfactoren uit. Door gestructureerd en planmatig met deze factoren aan de slag te gaan, kunnen de prestaties van leerlingen positief beïnvloed worden. De elf factoren zijn daarnaast aangevuld met reflectievragen over de persoonsvorming van leerlingen. Het werk van Marcel van Herpen (2013) was hierbij richtinggevend. De gesprekskaarten zijn ontwikkeld door de aan KPC Groep verbonden teacher leaders. 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Liane van de Braak
Adviseur
085-2101580

E-mail Liane