Essay ‘Dancing in the dark’ toezichthouden op innovatie en strategie in het onderwijs

Whitepapers

Auteur: Ton Bruining

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2019

Aantal pagina's: 11

In dit essay gaat Ton Bruining in op de vraag hoe je toezicht houdt op innovatie in het onderwijs. Achtereenvolgens komen aan de orde de noodzaak van innovatie, de consequenties voor de strategie en de vraag hoe je toeziet op iets dat je niet begrijpt, simpelweg omdat het nieuw is. De auteur bespreekt verder vier lijnen waarlangs toezichthouders en bestuurders het strategische vermogen en de innovatiekracht van hun organisatie kunnen bevorderen.

  • waarden, professioneel leiderschap en een kwaliteitscultuur;
  • innovatiebeleid en strategie;
  • leren en ontwikkelen;
  • waarde.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton