Positioneren en profileren van onderwijsorganisaties

Whitepapers

Auteur: Arie van Erp

Onderwijssector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2018

Aantal pagina's: 6

Besturen en scholen hebben in toenemende mate de ruimte om inhoud en vorm te geven aan hun autonomie en wat hen bijzonder maakt. Eén van de gevolgen hiervan is dat onderwijsorganisaties in hun beleidsstrategie  en -keuzes steeds meer aandacht inruimen voor de positionering en profilering van scholen. We zien dat scholen zich steeds meer ontwikkelen tot organisaties die vanuit een eigen persoonlijkheid zich zichtbaar verankeren in de samenleving en vanuit eigen keuzes relevant en aantrekkelijk willen zijn voor ouders en leerlingen.  In deze whitepaper gaan we in op de veranderende context van scholen en presenteren we bouwstenen voor een profileringsstrategie.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie