Whitepaper 'Formatief evalueren KPC Groep'

Whitepapers

Auteur: Felix Razenberg, Detje de Kinderen en Esther de Boer

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2017

Aantal pagina's: 8

Formatief evalueren in het onderwijs is een ontwikkeling die gestart is in het veld. Docenten VO voelen de noodzaak leerlingen veel meer te betrekken bij hun leerproces. Als je met deze docenten spreekt over formatief evalueren leggen zij verbinding met thema’s als eigenaarschap, zelfregie, passie en motivatie. Het zijn deze docenten die beseffen dat feedback en evaluatie krachtige instrumenten zijn in het onderwijs. Instrumenten die het leren versterken van ieder die leert. In het baanbrekende boek Visible Learning legt John Hattie de relatie tussen leeropbrengsten en feedback. Reden genoeg zou je zeggen om formatief evalueren breed uit te zetten binnen de school.

Gratis whitepaper
Toch lukt dit op veel scholen niet. Hoe komt het toch dat formatief evalueren in het VO niet van de grond komt? Dit ondanks de intrinsieke motivatie van een aantal docenten en het wetenschappelijke bewijs dat het werkt. Als onderwijsadviseurs wilden we dit graag weten. We gingen voor u op onderzoek naar schakels om formatief evalueren te verankeren in uw schoolorganisatie. De uitkomsten vindt u in een whitepaper die u kunt downloaden

 

Bekijk onze opleiding 'Formatief evalueren'

In-company opleiding

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther