Whitepaper 'Groot denken als kleine school'

Whitepapers

Auteur: F. Timmermans en M. van Muiswinkel

Onderwijssector: Primair onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2017

Aantal pagina's: 8

Op basisscholen werken leerkrachten en schoolleiders elke dag hard om leerlingen uitdagend en passend onderwijs te bieden. Voor kleine scholen ligt hier een extra uitdaging. Ze hebben vaak te maken met een leerlingaantal tussen de 30 en 120 leerlingen. Dit geringe leerlingaantal leidt tot uiteenlopende en soms complexe vraagstukken. Denk aan vragen als: Hoe realiseren we kwalitatief goed onderwijs met soms beperkte (personele) middelen? Hoe kunnen we afstappen van de bijna niet meer te organiseren combinatieklassen? Hoe kunnen we ons kleine school profileren?

In deze whitepaper schetsen Françoise Timmermans en Margje van Muiswinkel oplossingsrichtingen voor duurzaam en toekomstbestendig onderwijs. Ook bevat de whitepaper praktijkvoorbeelden van kleine scholen die hun primair proces anders hebben georganiseerd.

 

Meer weten over onze dienstverlening

Primair onderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Margje van Muiswinkel
Adviseur
06-22487649

E-mail Margje