Teacher leaders collectief KPC Groep

Startende onderwijsprofessional: welkom in het onderwijs!

 

Na het afronden van je opleiding mag je als startende  juf, meester, docent of leerkracht met enthousiasme en frisse energie je kwaliteiten inzetten binnen het onderwijs.  Behoor je ook tot de nieuwe lichting startende onderwijsprofessionals? Wil je een vliegende start maken dit nieuwe schooljaar? Het teacher leaders collectief van KPC Groep ondersteunt graag jou, je collega’s, bestuurders en organisatie bij een succesvolle entree in het onderwijs.

De uitdagingen die op je wachten

De uitdagingen die op jou in de praktijk wachten, vergen niet alleen veel van jou. Maar ook van de organisatie waar je aan de slag gaat. Om een succesvolle start te kunnen realiseren moet er binnen de organisatie aandacht zijn voor zowel de werk- als begeleidingssituatie van startende docenten. Uit onderzoek, van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, is gebleken dat een goede begeleiding van startende leerkrachten bijdraagt aan grotere vakbekwaamheid en minder werk gerelateerde stress bij leerkrachten.

Ervaring opdoen kost tijd en zeker in de eerste jaren komt er veel op startende leerkrachten af. Van het organiseren van efficiënt klassenmanagement, het voorbereiden van lessen tot het omgaan met ouders, externe partners, collega’s en het deelnemen aan onderwijsontwikkelingen. Daarnaast wordt er van starters verwacht dat zij de eigen professionele kwaliteiten verder verkennen en ontwikkelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gedurende de eerste jaren de beroepsstress behoorlijk kan toenemen en het vertrouwen in het eigen kunnen kan dalen. Het begeleiden van startende leerkrachten is dan ook van onschatbare waarde. Alleen met de juiste ondersteuning bieden we hen de ruimte om te groeien en een oprechte liefde voor het vak vast te houden.

Ondersteuning van jou....

Wij denken als aan KPC Groep verbonden teacher leaders graag met jou, startende leraar, mee. Denk aan vragen als: 

  • Wat heb jij nodig om jouw kwaliteiten tot uiting te laten komen?
  • Hoe kan jij je professionaliteit verder ontwikkelen?
  • Hoe verbeter je het klassenmanagement?
  • Hoe houd je het plezier in je werk vast?
  • Op welke manier zorg je voor een goede balans tussen werk en privé?

 

… en van de school en organisatie

Ook bieden we advies en ondersteuning aan scholen en organisaties: 

  • Hoe organiseer je een goede begeleidingsstructuur voor startende leraren?
  • Op welke manier voorkom je uitval bij startende leraren?
  • Hoe zorg je voor een veilige leeromgeving voor de startende leraar?

 

Wat je van ons mag verwachten

Onze advisering, ondersteuning, begeleiding of coaching zal jou geheid verder helpen. We zijn zelf allemaal ervaren leerkrachten en docenten in onderwijssectoren variërend van PO, VO tot MBO, HBO en praktijkonderwijs. Met twee benen in de praktijk weten we hoe het werkt in het onderwijs. De uitdagingen waar leerkrachten voor komen te staan herkennen we en kunnen we snel doorgronden. Als teacher leaders werken en leren wij samen binnen een professionele leergemeenschap. Vanuit onze verschillende expertises en achtergronden onderzoeken we actuele onderwijsvraagstukken. Dit doen wij door zowel met elkaar als met ons netwerk en het werkveld een professionele dialoog te voeren. Zo komen wij tot nieuwe inzichten, oplossingen of handelingsalternatieven. Een voorbeeld? Zo ontwikkelden we een handige quickscan voor het evalueren van afstandsonderwijs

Infographic met tips

Graag helpen we je als startbekwame leraar jouw kwaliteiten, kennis en ervaringen op juiste wijze in te zetten in de praktijk. Een paar praktische tips die daarbij al kunnen helpen hebben we in een infographic weergegeven. Zo maken we samen al de eerste stap naar de start van een mooie, interessante en uitdagende carrière.

Infographic met tips

Vragen? Leg ze aan ons voor!

Stuur je vraag naar ons via onderstaand formulier:

Wie zijn we?

Mattijs Bron  ((v)mbo)
Kirsten Heezius (po)
Karina Olthof (praktijkonderwijs)
Marieke Schuurmans (po)
Marieke Bloothoofd (vo)
Liane van de Braak (mbo)
Judith Wolfs (mbo en volwasseneneducatie)