Teacher leaders collectief KPC Groep

Sinds 2019 is een nieuw collectief van teacher leaders verbonden aan KPC Groep. Naast ons adviseurschap zijn wij werkzaam als innovators en kartrekkers binnen onze eigen onderwijsorganisaties (po, vo, pro, mbo). 

Als hybride adviseurs staan we dus met de voeten in de klei. We kennen de praktijk van binnenuit; de dilemma’s, uitdagingen, de soms tegengestelde opdrachten en belangen. Maar bovenal weten we hoe mooi en betekenisvol werken in het onderwijs kan zijn.

Professionele leergemeenschap

Als teacher leaders werken en leren wij samen binnen een professionele leergemeenschap. Vanuit onze verschillende expertises en achtergronden onderzoeken we actuele onderwijsvraagstukken. Dit doen wij door zowel met elkaar als met ons netwerk en het werkveld een professionele dialoog te voeren. Zo komen wij tot nieuwe inzichten, oplossingen of handelingsalternatieven. Een voorbeeld? We ontwikkelden een handige quickscan voor het evalueren van afstandsonderwijs

Meedenken over je vraagstukken

Heb je behoefte aan een frisse blik of aan reflectie ? We zijn gedreven professionals en denken graag met je mee over vernieuwingen en innovaties. Stuur je vraag naar ons via onderstaand formulier:

 

Wie zijn we?

Mattijs Bron  ((v)mbo)
Kirsten Heezius (po)
Karina Olthof (praktijkonderwijs)
Marieke Schuurmans (po)
Marieke Bloothoofd (vo)
Liane van de Braak (mbo)
Judith Wolfs (mbo en volwasseneneducatie)