Krimp

Door demografische ontwikkelingen daalt het aantal leerlingen in het onderwijs. ‘Krimp’ vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. Hoe behoud je een kwalitatief, toegankelijk en doelmatig onderwijsaanbod?
Onze insteek is krimp niet te ontkennen en niet te bestrijden. Wat wel werkt: het (aanstaande) probleem benoemen en oppakken.

  • We helpen u de kwaliteit van uw onderwijs te behouden of zelfs te versterken.
  • We ontwikkelen voor en met u (regionale) scenario’s, brengen mogelijke nieuwe organisatievormen in kaart.
  • We vertalen uw keuzes door in onderwijskundige, personele en organisatorische consequenties.


We denken mee en zorgen voor implementatiekracht. Zowel inhoudelijk als procesmatig zorgen we ervoor dat u ‘meters kunt maken'. Denk aan studiedagen, (team)coaching en professionalisering van teamleden. Ook kunnen we u ontzorgen met de inzet van (interim-) projectleiders.

 

  • "In een ingewikkelde wereld met veel verschillende belangen komt het erop aan zorgvuldig te opereren. Daarvoor moet je een onafhankelijke partij inschakelen. Met haar netwerk brengt KPC Groep veel kennis in"
    Huub Vromen, directeur-bestuurder Scholengroep Rijk van Nijmegen

Praktijkvoorbeeld

Scholengroep Rijk van Nijmegen staat voor sterk regionaal vmbo
Het vmbo in de regio Nijmegen koos i.p.v. concurrentie voor samenwerking. 

 

Praktijkvoorbeeld

Whitepaper

Download Whitepaper

Whitepaper

Download Whitepaper

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Janke van der Zaag
Directeur KPC Interim/Adviseur
085-2101580

E-mail Janke