Janke van der Zaag

“Vragen van onderwijsorganisaties zijn vaak complex en staan zelden op zichzelf: verbeteren van onderwijskwaliteit, werven, binden en boeien van medewerkers, interne samenwerking versterken, inhoud geven aan externe positionering. Als adviseur en interim-manager/-directeur ben ik partner voor directie, bestuur, medezeggenschapsraad, stafbureau en raad van toezicht.”

“Opdrachtgevers zeggen vaak dat mijn kracht ligt in het integraal denken en handelen. Ik kan hierbij putten uit mijn brede expertise op het gebied van (her)structuring, strategievorming, governance, marketing en communicatie. Vraagstukken in complexe krachtenvelden geven me energie. De ene keer gaat het om krimp en fusie, de andere keer om het verbeteren van de interne samenwerking over afdelingsgrenzen heen.”

“Eerder in mijn loopbaan was ik ruim vijftien jaar manager, directeur en bestuurder van verschillende landelijke opleidingsinstituten. Ook werkte ik voor branche- en beroepsorganisaties en was ik ad-interim directeur in het onderwijs. Ik ben thuis in de sectoren onderwijs, jeugdzorg en overheid en ken de snijvlakken. In mijn aanpak combineer ik scherpe analyses met pragmatische oplossingen. ‘Janke kan in een kort tijdbestek vraagstukken ontrafelen en zorgt ervoor dat het werkt’, kreeg ik laatst te horen bij de eindevaluatie van een traject.”

Uitkomst bieden bij lastige bestuurlijke vraagstukken

Expertises

Opdrachten

  • Voorzitter College van Bestuur Willem de Zwijger College. Opdrachten o.m.: onderwijsvernieuwing; positionering in krimpregio; nieuwbouw; doelgroepenbeleid meer- en hoogbegaafden; interne en externe communicatie.
  • MBO Regiocollege Zaandam: manager a.i. van 16 opleidingen. Accenten: terugdringing ziekteverzuim; werving, selectie en beoordeling; kwaliteitszorg.
  • Willibrord Gymnasium Deurne. Opdrachten o.m.: werving en selectie directeur/bestuurder; financiële huishouding; begeleiding nieuw onderwijsconcept.
  • Universiteit van Amsterdam. Directeur marketing & communicatie a.i.; strategisch adviseur a.i. van de decaan van de Faculteit Maatschappij & Gedrag. Opdracht o.m. studentenwerving i.v.m. -20% instroom.

Blogs

Publicaties

  • Kinderrechten waarmaken, aanbod aan jeugd, samenleving, politiek. Publicatie i.v.m. kabinetsformatie 2017 namens branche- en beroepsorganisaties.
  • Peiling en publicatie jeugdbeleid in opdracht van Jeugdpoort (platform voor beleidsbepaling en -beïnvloeding voor jeugdbeleid).
  • Educatief leiderschap is inspirerend leiderschap; de leraar als leerling. Publicatie i.s.m. Irene van Noort, organisatiepsycholoog.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Janke van der Zaag
Directeur KPC Interim/Adviseur
085-2101580

E-mail Janke