Privacyverklaring KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend bureau voor onderwijsondersteuning. We bieden oplossingen voor de vragen en uitdagingen van vandaag en morgen: pedagogisch, didactisch en organisatiekundig. In onze producten en bij onze diensten verwerken wij ook persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen. Het recht op privacy is immers een grondrecht. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg te verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We vinden het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.


KPC Groep als verwerkingsverantwoordelijke
Bij het gebruik van onze diensten en bezoek aan onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt en de functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • Functie
 • Locatiegegevens
 • Training, publicatie, whitepaper, overige downloads
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Doelen
De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. KPC Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, publicatie, whitepaper, etc.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over onze diensten en producten.
 • Om diensten bij u af te leveren, waaronder training, coaching en advies.
 • Voor het afhandelen van betaling.
 • Voor het afhandelen van klachten.
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Reacties op blogs. Bij de blogs op onze website is het mogelijk een bericht te plaatsen. De informatie die u invoert gebruiken we om uw reactie zichtbaar te maken.

 

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van drie jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens uiterlijk drie jaar nadat u actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
KPC Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KPC Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
KPC Groep gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
KPC Groep gebruikt statistische informatie via het programma Google Analytics. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor analyse en verbetering van onze website. In Analytics wordt geen persoonlijke informatie van u opgeslagen of gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KPC Groep. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor een nieuwsbrief van KPC Groep. Voorts kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kpcgroep.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


KPC groep als verwerker
Bij het gebruik van onze digitale onderwijsmiddelen DOENIN en Scholing voor arbeid (SVA) worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Daardoor kan bijvoorbeeld een leraar de leerresultaten van zijn klas zien. Het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen/studenten en leerkrachten/docenten zullen wij altijd zorgvuldig en veilig doen.
KPC Groep heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy ondertekend.

In dit convenant is tussen aanbieders en onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen leermiddelen en toetsen. Deze rolverdeling passen wij ook toe binnen de digitale onderwijsmiddelen van KPC Groep. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen als ‘verwerkingsverantwoordelijken’ zeggenschap over de gegevens die binnen digitale onderwijsmiddelen worden verwerkt. KPC groep is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van de verwerkingsverantwoordelijken. In de verwerkersovereenkomsten van KPC Groep is vastgelegd welke opdracht de verwerkingsverantwoordelijke aan KPC Groep geeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

KPC Groep gebruikt de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van onze digitale onderwijsmiddelen van toepassing zijn.

 

Contactgegevens
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:
KPC Groep,
Guldenberg 12, 5628 KR Helvoirt
telefoon: +31 85-2101580
Email: privacy@kpcgroep.nl


Wijzigen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring of de Verwerkersovereenkomsten in de toekomst wordt/worden uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-09-2023.