Mensen

Daniëlle Aust
 • Eigenaarschap bij leerlingen en docenten
 • Coachgesprekken met leerlingen (VO)
 • Kindgesprekken (PO)
 • Formatief evalueren
Eigenaarschap vergroten begint bij jezelf
Mandy Ankersmit
 • Arbeidstoeleiding
 • Eigenaarschap leerlingen
 • LOB
 • Formatief evalueren
 • Coördinatie logistiek onderzoeksprojecten
Leraren handvatten geven voor nieuwe stappen
Martijn Hermsen
 • Gaming
 • Doorgaande leerlijnen Cultuureducatie
 • Onderwijsvernieuwing met ICT
 • Programmeren en robotica
Onderwijsvernieuwing met inzet van nieuwe technologieën
Nicole Verdonk
 • Het jonge kind
 • Communicatie
 • Coaching
 • Voor- en vroegschoolse Educatie
Optimale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het jonge kind
Thomas Landman
 • Organisatieontwikkeling
 • Bedrijfsvoering
 • Interim-management
 • Coaching bestuurders en (startende) schoolleiders
Ontwikkelen van mens en organisatie
Hans Burgmans
 • Onderwijsontwikkeling
 • Strategie
 • Bedrijfsvoering
 • Organisatieontwikkeling
Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd
Marieke Bloothoofd
 • Veranderen en innoveren
 • Inclusief en passend onderwijs
 • Pedagogisch klimaat & schoolcultuur
 • Gedragsproblemen op school
 • Professioneel leren
Kwetsbaarheid als katalysator voor innovatie
Janke van der Zaag
 • Besturing en governance
 • Positionering en marketing
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Interne organisatie en communicatie
Uitkomst bieden bij lastige bestuurlijke vraagstukken