Mensen

Drs. Esther de Boer
 • Hoogbegaafdheid
 • Opbrengstgericht werken
 • Formatief evalueren
 • Coaching docenten
Kleuren buiten de lijntjes
Marjolein van Oenen
 • Maatwerktrajecten taal-/leesonderwijs
 • Bewegend leren
 • Ontwikkelen taalvisie en taalbeleid
 • Doorlopende leerlijnen lezen
Heldere handvatten voor beter taalonderwijs
Maegen Officer
 • Activerende didactiek
 • Coöperatief leren
 • Anders inrichten onderwijs aan combinatiegroepen
 • Differentiatie
 • Doelgericht onderwijs en effectieve instructie
Altijd op zoek naar veranderenergie
Mattijs Bron
 • Toekomstbestendig leren
 • Visie en beleid implementeren
 • Lerende organisatie
 • Curriculumontwikkeling
Bouwen aan cultuur van leren, ontwikkelen en ondernemen
Hans Burgmans
 • Onderwijsontwikkeling
 • Strategie
 • Bedrijfsvoering
 • Organisatieontwikkeling
Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd
Dr. Morris Oosterling
 • Bestuur en toezicht
 • Leiderschap
 • Kwaliteitsborging
 • Onderzoek
Het begint bij de goede inzichten
Reen Pouwels
 • Kwaliteit- en organisatieontwikkeling
 • Ondersteuning visitatietrajecten
 • Ontwerp en uitvoeren audits
 • Begeleiding zelfevaluatie
Vreemde ogen helpen
Tessa Pierik
 • Verandermanagement
 • Leiderschapsvraagstukken
 • Inclusiever onderwijs en zorg
 • Onderwijs en bedrijfsvoering
Kansen creëren voor toekomstbestendig onderwijs