Hetty Pellenaars

“Mijn passie ligt bij vraagstukken op het gebied van professionalisering, organisatieontwikkeling en passend onderwijs. Jarenlang was ik binnen scholen en besturen in het vso, vmbo en vo actief vanuit directie- en beleidsfuncties. Ik ken hierdoor de krachtenvelden, belangen en dilemma’s en kan vanuit verschillende perspectieven kijken. Vaak krijg ik te horen dat ik complexe situaties snel kan doorgronden. Mensen kan verbinden vanuit een nieuw gemeenschappelijk perspectief. Mijn kritische blik breng ik op een opbouwende en enthousiasmerende manier over.”

“Eén van mijn expertises is het verbeteren van de zorgstructuur en de professionalisering van teams, docenten en mentoren. (Ooit ben ik gestart in het onderwijs als orthopedagoog en groepsleerkracht voor moeilijk lerende kinderen). Als adviseur, trainer, coach en (interim)manager vind ik het heerlijk om in uiteenlopende contexten met mensen en teams samen te werken. Met elkaar de schouders te zetten onder onderwijs dat leerlingen werkelijk uitdaagt.”

Verbinden vanuit nieuw gemeenschappelijk perspectief

Expertises

Opdrachten

  • Ontwikkeling en implementatie van Expertisecentrum voor vo-scholen regio Breda i.v.m. Passend Onderwijs
  • Doorontwikkeling huisacademie SKVOB Breda
  • Professionaliseringstraject mbo-school
  • Herstructurering management vo-school
  • Efficiency-analyse bij Vrije School

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Hetty Pellenaars
Adviseur
085-2101580

E-mail Hetty