Mensen

Mirjam Gilhuis
 • Persoonlijke groei voor leraren
 • Veilig leef- en leerklimaat
 • Deep Democracy
 • Herstelgericht werken
Met lef en liefde voor de klas
Daniëlle Aust
 • Eigenaarschap bij leerlingen en docenten
 • Coachgesprekken met leerlingen (VO)
 • Kindgesprekken (PO)
 • Formatief evalueren
Eigenaarschap vergroten begint bij jezelf
Margje van Muiswinkel
 • Herinrichten van primair proces (‘onderwijs anders’)
 • Werken met kernconcepten
 • Werken vanuit leerlijnen
Onderwijs anders organiseren vanuit ambitie of urgentie
Drs. Frans Donders
 • Wendbare onderwijsorganisaties
 • Strategieontwikkeling
 • Ondernemend leren en werken
 • Human Resources & management development
Resultaten met impact
Femke Wetzer
 • Ouderbetrokkenheid
 • Laaggeletterdheid bij leerlingen en ouders
 • Interculturele oudercommunicatie
 • Professionalisering NT2
Gelijke kansen voor iedereen, geluk kun je delen
Drs. Arie van Erp
 • Communicatiestrategie
 • Perscontacten en woordvoering
 • Online communicatie
 • Imago- en omgevingsonderzoek
Je moet zijn wat je zegt