1

Blogs

Taco Houkema

“Onderwijs vraagt in mijn ogen om slagkracht en vernieuwing, niet om kramp en angst. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als schoolleider op vernieuwingsscholen in het PO. Dat combineer ik met advies en coaching van scholen en teams die los willen komen van klassikaal onderwijs en de koppeling van leerstof aan leerjaren. Scholen dus die de ruimte willen en durven pakken om echt te kijken naar het kind en zijn of haar groei. Ik zie dat steeds meer scholen aangeven dat het huidige systeem niet werkt en niet meer klopt.”

“Ik word enthousiast bij vragen van scholen die hun onderwijs anders willen of moeten organiseren. Bijvoorbeeld vanwege de krimp van de leerlingenaantallen. Graag help ik scholen bij het verwezenlijken van vernieuwingstrajecten, bij het realiseren van thematisch onderwijs en bij het opzetten van een betekenisvolle, rijke leeromgeving. Ook coach en begeleid ik leidinggevenden en startende directeuren.”

“Mijn persoonlijk streven is om te werken vanuit de bedoeling. Holistisch kijken is daarbij een richtsnoer. De mens in een organisatie staat voor mij centraal. Systemen zijn dienend. Wat gebeurt er in de wereld en hoe bereid je kinderen voor op het vinden van hun weg in een onvoorspelbare toekomst? Dat is de startvraag om alles op zijn plek te laten vallen.”

Vanuit de bedoeling organiseren van kindgericht onderwijs

Expertises

Opdrachten

  • Saxion Hogescholen: Docent leerlijn ‘Begrijpen en ontwikkelen van Mensen’ bij de Master Educational Leadership – 2021
  • Saxion Hogescholen: Coach schoolleiders in opleiding bij de Master Educational Leadership – 2017 tot heden
  • Cyriacusschool in Hoonhorst (2002), Julianaschool in Almen (2014) en de Beatrixschool in Harfsen (2016): Opzetten van visietrajecten en het vergroten van het onderscheidend vermogen
  • Visiebegeleiding Barchschole in Barchem (2018-2019)

Publicaties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Taco Houkema
Adviseur
085-2101580

E-mail Taco