Frederiek Westerveld

“Al jarenlang werk ik als orthopedagoog in het voortgezet onderwijs samen met leerlingen, ouders en docenten. En steeds denk ik: ‘wat is het onderwijs toch een prachtige plek om te werken’. Alle leerlingen zijn op zoek naar wie ze zijn en waar hun krachten liggen. Ze komen daarbij ook moeilijkheden tegen op het pad van hun persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof erin dat de leerling zélf de sleutel is tot het behalen van succes. Van de professionals van de school heeft de leerling de juiste handvatten nodig om zo het beste uit zichzelf te kunnen halen."

“In de opleidingen die ik verzorg voor docenten deel ik pedagogische inzichten en plaats ik die binnen de praktijkcontext. Wat mij verder kenmerkt? Ik geef docenten ondersteuning vanuit een oplossingsgerichte en handelingsgerichte visie. Zodat zij op individueel- en klassenniveau weer verder kunnen met hun leerlingen.”

De sleutel tot succes is de leerling zélf

Expertises

Opdrachten

  • Vmbo tot en met vwo: voorlichtingsbijeenkomsten voor docenten en onderwijsondersteunend personeel over de ontwikkeling van het puberbrein en strategieën voor sturing en ondersteuning van (ongewenst) gedrag.
  • Vmbo-school: docententrainingen oplossingsgericht werken.
  • Vmbo-school: scholing op het gebied van gedragsproblemen en veel voorkomende gedragsstoornissen en het omgaan hiermee in de klas en in één-op-één gesprekken.
  • Scholengemeenschap (praktijkonderwijs tot en met vwo): scholing voor docenten en teamleiders om leerlingen te ondersteunen bij het leren leren. Met aandacht voor leervoorwaarden en leerstrategieën en hoe deze te integreren in de onderwijspraktijk.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Frederiek Westerveld
Adviseur
085-2101580

E-mail Frederiek