1

Blogs

Hans Burgmans

Onderwijs is een mix van inhoud, inspiratie en motivatie. Je bepaalt de juiste leerstof in de juiste volgorde en je kiest daarvoor inspirerende werkvormen en je motiveert de lerende. Tot zover klinkt het redelijk eenvoudig, toch?

Maar ... wat is de juiste inhoudsmix als je wilt kwalificeren, maar ook personaliseren en subjectiveren? En waarvoor kwalificeren we dan en wie bepaalt wat sociaal wenselijk is? 
En wat de een inspireert, werkt niet voor de ander. En u bent misschien intrinsiek gemotiveerd voor iets waar ik een gruwelijke hekel aan heb. Of andersom.

Onderwijs gaat ook altijd over mensen en hun samenwerking. En zoals een Amerikaanse psycholoog ooit zei op een NASA congres (vrij vertaald): “Menselijke relaties zijn geen hogere wiskunde. Ze zijn vele, vele malen complexer”. Astronauten moeten lang op elkaars lip kunnen leven. En docenten en leerlingen moeten lang met elkaar samenwerken. Weliswaar niet op elkaars lip, maar wel binnen een structuur met kaders van tijd, geld, regels en bevoegdheden.

Ik help scholen graag bij het met elkaar in gesprek gaan over beter onderwijs door het faciliteren van de goede gesprekken op alle niveaus. Leerlingen met leraren, leraren met elkaar en hun leidinggevende en leidinggevenden met elkaar of met de raad van Toezicht. Met als resultaat dat de samenwerking weer een nieuwe impuls krijgt in de goede richting.

Want uiteindelijk gaat beter onderwijs over samenwerken. Met de juiste leerstof, op een motiverende en inspirerende manier.

Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd

Expertises

Opdrachten

  • Auditing in kader van kwaliteitszorg
  • Coaching leidinggevenden
  • Onderwijsleergesprekken

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Hans Burgmans
Adviseur
085-2101580

E-mail Hans