1

Publicaties

Mandy Ankersmit


“Leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hebben talenten en kwaliteiten die waardevol zijn voor werkgevers. Cruciaal is dat deze talenten herkend en erkend worden. Vanuit dat perspectief ondersteun ik scholen die werk willen maken van arbeidstoeleiding. Ik train en begeleid vso-scholen en scholen voor praktijkonderwijs die (gaan) werken met het Scholing Voor Arbeid (SVA) programma. Ook ben ik betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe SVA-trajecten.”

“Mijn focus ligt verder bij LOB, formatief evalueren en het versterken van het eigenaarschap van leerlingen. Ook vervul ik coördinerende taken bij onderzoeksprojecten en events waarin KPC Groep participeert. Opdrachtgevers typeren me als enthousiast, betrokken en pragmatisch. In mijn werkwijze combineer ik het bewaken van de grote lijnen met een scherp oog voor details. Het geeft me veel energie om nieuwe kennis te vertalen naar praktische toepassingen. Zo bied ik leraren handvatten om nieuwe stappen te zetten.”

Leraren handvatten geven voor nieuwe stappen

Expertises

Opdrachten

  • SVA: Diverse scholingstrajecten Scholing Voor Arbeid
  • SVA: Ontwikkelen van nieuwe SVA-programma's
  • Dalton Den Haag / Sint Ursula: Formatief evalueren
  • Sophianum / Ashram College: Opbrengstgericht differentiëren
  • Coördinatie logistiek landelijke onderzoeksprojecten

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy