1

Publicaties

Mandy Ankersmit

Veel scholen zijn bezig om te komen tot meer maatwerk. De school als de plek waar leerlingen zelf keuzes kunnen maken, regie kunnen voeren over hun eigen leerproces en waarin aandacht is voor interesses van alle leerlingen. Dát vind ik mooi onderwijs. Vanuit dat perspectief wil ik scholen ondersteunen met vragen rondom eigenaarschap en opbrengstgericht differentiëren. Ik richt me vooral op het voortgezet onderwijs.
Ik ben enthousiast, betrokken en heb oog voor detail. Door nieuwe kennis en praktische voorbeelden zo goed mogelijk te combineren, bied ik leraren handvatten om nieuwe stappen te zetten. 

Leraren handvatten geven voor nieuwe stappen

Expertises

Opdrachten

  • Afstudeerscriptie: vormgeven van 10-14 onderwijs
  • Ontwikkeling vragenlijst: zelfregie leerlingen VO
  • Sophianum / Ashram College: Opbrengstgericht differentiëren

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy