2

Publicaties

5

Blogs

Marjolein van Oenen

"Beter (taal- en lees)onderwijs voor de leerlingen. Dat is een thema waar ik me sterk op richt. Of het nu gaat om ontwikkeling van visie en beleid of professionalisering van leerkrachten; op velerlei manieren sta ik scholen en teams ter zijde. Als adviseur, als trainer of als sparringpartner. Verbeteren van taalonderwijs is geen abc-tje. Het daagt me uit de complexiteit van vragen af te pellen en structuur en overzicht aan te brengen."

"Vanuit mijn eigen ervaring als leerkracht en taalcoördinator, ken ik het klappen van de zweep. Hierdoor kan ik snel en effectief aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de schoolteams, oplossingen ontwikkelen en bijdragen aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten."

"De scholen waarmee ik samenwerk noemen mijn werkwijze doelgericht en gestructureerd. Bij elke opdracht opnieuw merk ik hoe belangrijk inlevingsvermogen is. Echt luisteren naar de behoeften en wensen van de school. Mijn ervaring is dat dit de basis legt voor waardevolle samenwerkingsrelaties met leerkrachten en teams."

Heldere handvatten voor beter taalonderwijs

Expertises

Opdrachten

  • Diverse maatwerktrajecten op po-scholen met als doelen verbetering van de leerkrachtvaardigheden, los leren komen van de methode en het ontwikkelen van beleid
  • Leiding geven aan een PLG waarbij een quickscan begrijpend lezen is ontwikkeld
  • Ontwikkeling taalleesvisie met schoolteams
  • Begeleiding en advisering ontwikkeling taalbeleid in PO en VO
  • Co-auteur methode Actief Leren Lezen Begrijpend lezen
  • PABO-docent NCOI (incompany traject)
  • Trainingen bewegend leren met insteek afstemming op het onderwijsaanbod (ook incompany)
  • Ontwikkelen schoolvisie op digitale geletterdheid; verbeteren van de effectiviteit van de inzet van digitale tools. Project i.s.m. ouders, leerlingen en leerkrachten.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marjolein van Oenen
Adviseur
085-2101580

E-mail Marjolein