1

Publicaties

2

Blogs

Marjolein van Oenen

"Taal zie ik als basis én voorwaarde voor het leren en voor schoolsucces. Veel scholen worstelen met vragen over de verbetering van hun taalonderwijs. Het is mijn missie om taal weer de cruciale rol in het onderwijs te geven die het nodig heeft.”

“Met mijn know-how en energie help ik scholen het taalonderwijs vorm te geven en naar een hoger niveau te brengen. Daarbij breng ik mede vanuit mijn praktijkervaring heldere handvatten in die leerkrachten grip geven. Zelf was ik jarenlang werkzaam in het primair onderwijs.”

“Als adviseur en trainer merk ik elke keer opnieuw hoe belangrijk inlevingsvermogen is en het echt luisteren naar de behoeften en wensen van de school. Dit legt de basis voor waardevolle samenwerkingsrelaties met leerkrachten. De scholen waarmee ik samenwerk noemen mijn werkwijze doelgericht en gestructureerd. Vanuit die benadering werk ik aan oplossingen en aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten.”

Heldere handvatten voor beter taalonderwijs

Expertises

Opdrachten

  • Verhogen van het leerrendement bij technisch lezen op een kleine school met gecombineerde groepen. Het traject bestond uit scholing, implementatie nieuwe werkwijze, lesobservaties en het ontwikkelen van taalbeleid.
  • Training, scholing en lesobservaties begrijpend lezen ter verbetering van de leerkrachtvaardigheden en ondersteuning implementatie nieuwe leesmethode.
  • Ontwikkeling schoolvisie op digitale geletterdheid; verbeteren van de effectiviteit van de inzet van digitale tools. Project i.s.m. ouders, leerlingen en leerkrachten.
  • Scholing aan leden van een ib-netwerk over referentieniveaus en passende perspectieven.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marjolein van Oenen
Adviseur
085-2101580

E-mail Marjolein