2

Blogs

Martijn Hermsen

Graag zet ik mij in voor onderwijs waarin kinderen en jongeren zich vrij kunnen ontwikkelen, efficiënter en leuker kunnen leren. Hun talenten en kwaliteiten kunnen ontplooien. Mijn kracht is onderwijsvernieuwing samen te laten gaan met inzet van nieuwe technologieën. Digitale leermiddelen die beter aansluiten bij de behoeften van de docent en de belevingswereld van de leerling. Maar ik ben ook voorstander van meer spelen, bewegen, experimenteren en samenwerken in de onderwijspraktijk.

Ik help scholen in alle onderwijssectoren met het verwerven van inzichten en bij het maken van doelgerichte keuzes die passen bij ambities, visie en cultuur. Mijn aanpak is enthousiast en gedegen.

Martijn Hermsen is verbonden aan onze netwerkpartner de Rolf groep

 

Onderwijsvernieuwing met inzet van nieuwe technologieën

Expertises

Opdrachten

  • Marnixgymnasium, Rotterdam: begeleiding (proces en inhoud) werkgroep Onderwijs en ICT; schrijven beleidsplan
  • Fonds voor Cultuurparticipatie, Utrecht: Intervisiebegeleider leernetwerk Cultuureducatie
  • MBO Raad, Woerden: spelontwikkelaar teamontwikkel-spel ‘Doorrollen’
  • Smart Robotics, Best: ontwikkelen van robotica-opleiding die mensen leert samenwerken met nieuwe generatie slimme robots

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Martijn