Patricia Ohlsen

“Al meer dan 20 jaar ligt mijn focus op het gebied van (sociale) veiligheid. Ik richt me daarbij onder meer op situaties waarin de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren mogelijk risico’s loopt. Zoals bij ongewenste omgangsvormen, kindermishandeling of huiselijk geweld. Ik ondersteun onderwijsprofessionals bij het herkennen van (latente) signalen, bij het wegnemen van hun handelingsverlegenheid en bij het bespreekbaar maken van hun zorgen. Dat is geen makkelijke kost. Maar mijn insteek is: ‘niets doen is geen optie’.”

“In mijn trainingen richt ik me zo veel mogelijk op de praktijk. Dit door middel van veel casuïstiek en de toepassing van verschillende werkvormen. Vaak werk ik samen met een trainingsacteur. Naast (communicatie)trainer ben ik ook coach en mediator. Verder ontwikkel ik modules voor Veilig Thuis-medewerkers en ben ik beleidsadviseur bij Veilig Thuis Hollands Midden. Ik houd ervan om met mensen en teams samen te werken zodat zij zich kunnen ontwikkelen en zich deskundiger voelen. Graag draag ik zo een steentje bij om de wereld een klein stukje beter en veiliger te maken!”

De wereld een stukje beter en veiliger maken

Expertises

Opdrachten

  • Auris: opleiding voor vertrouwenspersonen in de zorg en het onderwijs
  • (Landelijk Netwerk) Veilig Thuis: ontwikkelen en trainen van de basisscholing voor nieuwe VT medewerkers, en ontwikkelen van modules voor gedragswetenschappers en vertrouwensartsen
  • LOVK: training signaleren, meldcode en bespreekbaar maken van zorgen
  • Medilex: trainingen/workshops op gebied van communicatie/kindermishandeling/loverboys voor met name onderwijsprofessionals
  • WOKK: 2-daagse opleiding voor kinderartsen/jeugdartsen over kindermishandeling, trainen van onderdeel communicatie.

Publicaties

Ohlsen, Patricia. Kindermishandeling, en dan… Hoe te signaleren en handelen binnen het Primair Onderwijs, 2012, Kluwer.

Ohlsen-Koole, Patricia en Wostmann, Anne. Kindermishandeling, de school een zorg. 2006, Kader Primair, 6.

Ohlsen-Koole, Patricia en Wostmann, Anne. Wat nu? Een vermoeden van kindermishandeling. 2005. Kader Primair, 9, 20-22

Verschillende columns in Tijdschrift kindermishandeling van Augeo.

  • Weerstand van ouders overwinnen
  • Wat zeg ik tegen een ouder als ik me zorgen over een kind maak
  • Signaleren, observeren en probleem verkennen
  • Over communicatie gesproken
  • Het voorbereiden van een gesprek en probleem verkennen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Patricia Ohlsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Patricia