1

Whitepapers

1

Blogs

Pieter Jan Hiemstra

“Leerlingen ondersteunen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Dat loopt als een rode draad door mijn onderwijsloopbaan. Leren is werken en werken is leren. Daarom vind ik het belangrijk om als docenten elkaars kwaliteiten te herkennen en erkennen. Op basis van verbondenheid, autonomie en vertrouwen in competenties van anderen kunnen we onderwijs duurzaam verbeteren.”

"The most valuable resource that all teachers have is each other. Without collaboration our growth is limited to our own perspectives’. Deze uitspraak van de Amerikaanse onderwijskundige Robert John Meehan is voor mij een belangrijke inspiratiebron en leidraad."

“Werkend leren. In het praktijkonderwijs en het VSO is dat een ‘must’ voor de leerlingen. Op het VSO en ook in het praktijkonderwijs was en ben ik betrokken bij curriculumontwikkeling gericht op het leren in de praktijk. Het geeft mij veel voldoening als we daar met z’n allen in slagen. Maar vooral wanneer óók bij deze leerlingen ‘de vlag uit kan’: we zijn geslaagd!”

Pieter Jan Hiemstra is als teacher leader verbonden aan KPC Groep

 

Werkend leren in VSO en Praktijkonderwijs

Expertises

Opdrachten

  • VSO De Marwindt: Introductie en implementatie formatieve evaluatievormen
  • VSO school regio Den Bosch: audit in kader van kwaliteitszorg

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan