Tessa Pierik

“Eerder werkte ik in verschillende leidinggevende functies in het po, vo en (v)so. Als adviseur ben ik partner voor onderwijsorganisaties die stappen willen of moeten zetten in hun ontwikkeling. Mijn focus ligt op strategische vraagstukken en ik heb veel expertise op het snijvlak van onderwijs- en organisatieontwikkeling. Mensen met wie ik samen werk geven me vaak terug dat ik de breedte en diepte van vraagstukken goed kan doorgronden en daarna met veel energie met hen op zoek ga naar kansen en sterkten.”

“Wat me inspireert is organisaties in een veranderende context verder te brengen. Dat doe ik met ziel en zakelijkheid. Zodat er echte beweging ontstaat binnen de organisatie maar ook in de verbinding met andere organisaties in de omgeving. Het is dan wel zaak dat je je eigenheid scherp hebt. Om je te kunnen verbinden moet je allereerst jezelf kennen. Dat geldt zowel voor mensen als organisaties.”

“Een voorliefde heb ik voor complexe uitdagingen en ingewikkelde verandervragen. Issues waarbij je vanuit meerdere perspectieven moet kijken en er veel op het spel staat: onderwijsinhoudelijk, veranderkundig, financieel. Als professional ben ik pragmatisch ingesteld en kan ik afhankelijk van de context schakelen tussen verschillende rollen: klankbord, adviseur, coach, co-manager of kwartiermaker.”

“Vanuit mijn achtergrond als directeur heb ik gezien hoe cruciaal het menselijk kapitaal is: dáár ligt de sleutel tot succes. Goed en effectief samenspel binnen en tussen organisaties zorgt voor een kansrijkere toekomst voor leerlingen én onderwijsmensen. En daarbij maak ik graag het verschil.”

 

Kansen creëren voor toekomstbestendig onderwijs

Expertises

Opdrachten

  • Fusiebegeleiding po-scholen
  • Integrale vernieuwing en doorontwikkeling onderwijs-zorgorganisatie Meander
  • Herpositionering onderwijs- en revalidatiecentrum Roessingh
  • Cultuurontwikkeling- en verandertrajecten in (v)so
  • Projectleider scholingsprogramma vmbo
  • Onderwijsvernieuwing vmbo-school
  • Implementatietraject inclusiever onderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Tessa Pierik
Adviseur
085-2101580

E-mail Tessa