Masterclasses over professionaliseringsbeleid

10 januari 2021

In onze korte en boeiende serie masterclasses ontwikkelt u in vier thematische bijeenkomsten de belangrijkste kennis en vaardigheden op het gebied van professionaliseringsbeleid. Het praktische programma en de (voorbereidings-)opdrachten helpen u om het professionaliseringsbeleid van uw eigen schoolorganisatie onder de loep te nemen en naar een hoger niveau te brengen.

U kunt zich zowel voor de complete reeks als per afzonderlijke masterclass inschrijven.

 

8 maart 2021 - Masterclass 1: Van scholing naar professionalisering
In deze masterclass gaan we na hoe u het beste kunt inspelen op de specifieke kenmerken van uw school, de ambities die uw school heeft en de mogelijkheden die er zijn om ervoor te zorgen dat de school óók een rijke omgeving voor het leren en ontwikkelen van onderwijsprofessionals wordt.

8 maart 2021 - Masterclass 2: Wanneer professionalisering werkt, deugt en deugd doet
Onderwijs is een morele opdracht en onderwijsorganisaties vormen een speelveld waarop individuele onderwijsprofessionals en onderwijsteams dagelijks vele morele keuzes maken. In deze masterclass gaan we in op het vermogen van u en uw collega’s om morele besluiten te nemen en de mogelijkheden om de kwaliteit van die besluitvorming te voorkomen.

22 maart 2021 - Masterclass 3: Naar een meer professionele cultuur in scholen
Uit analyses die schoolleiders maken in de opleidingstrajecten die we vanuit KPC Groep verzorgen, bijvoorbeeld in de masters leren & innoveren en in de master leiderschap in onderwijs, weten we dat veel teacher leaders en schoolleiders worstelen met de vraag hoe je vanuit een familiecultuur een meer professionele cultuur wordt. Hoe je dat doet - zonder het goede van de familiecultuur te verliezen – is het thema van deze masterclass.

22 maart 2021 - Masterclass 4: De waarde van externe opleiders en begeleiders vergroten
Externen hebben op het terrein van onderwijsadvisering, begeleiding van schoolontwikkeling en coaching van onderwijsmensen de naam om duur te zijn. In deze masterclass gaan we in op de mogelijkheden om met externen waarde toe te voegen, wat u van externen mag en moet verwachten als ze u een aanbod doen en tot slot hoe u samen de verwachtingen kunt overtreffen.

 

Meer informatie en inschrijven

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton