Werken met kernconcepten

Kinderen leren de wereld zelf te ontdekken en te onderzoeken. Veel scholen kiezen voor een andere aanpak voor het onderwijs op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De kern: leerstof op het gebied van wereldoriëntatie niet langer aanbieden vanuit ‘losse vakken’. Vanuit samenhangende thema’s (‘kernconcepten’) leren kinderen leren. Denk aan thema’s als ‘energie’, ‘macht’, ‘groei en leven’ en ‘tijd en ruimte’.

Leren vanuit motivatie
Ook aan de slag met kernconcepten? Wij verzorgen studiebijeenkomsten, coachen (leerkrachten, veranderteams, stuurgroepen) en bieden uw team of school procesbegeleiding bij de invoering.  Download hieronder gratis de whitepaper en laat u inspireren door praktijkvoorbeelden.

 

 

 

Praktijkvoorbeelden

Julianaschool
Lees waarom de Julianaschool koos voor kernconcepten. 

Praktijkvoorbeeld

 

Barchschole 
Lees hoe wij de Barchschole ondersteunen bij de invoering van kernconcepten. 

Praktijkvoorbeeld

Whitepaper kernconcepten

Download gratis whitepaper

Opleiding werken met kernconcepten

Tijdens vier studiedagen leren leerkrachten op basis van de doelen van een kernconcept hoe je een kernconcept kunt voorbereiden en uitvoeren. 

 

In-company opleiding

Publicatie Kernconcepten

Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen.

 

Publicatie

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Taco Houkema
Adviseur
085-2101580

E-mail Taco

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Margje van Muiswinkel
Adviseur
06-22487649

E-mail Margje