Loopbaanleren

Loopbaanleren (LOB) is van belang in alle onderwijssectoren. LOB richt zich op de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Hierdoor kunnen leerlingen nu en in de toekomst betere opleidings-  en beroepskeuzes te maken. Loopbaanleren heeft positieve effecten op de motivatie van leerlingen. Hierdoor draagt het bij aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Veel voorkomende vragen rondom loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) zijn:

 • Hoe geef je de uitgangspunten van LOB concreet vorm?
 • Wat betekent dit voor de rol en professionalisering van de docent?
 • Welke activiteiten geven echt impact aan LOB?
 • Hoe bouwen leerlingen een betekenisvol LOB-dossier op?
 • Welke begeleiding is daarbij nodig? En wie heeft welke rol?


Dienstverlening LOB
We vertalen visie en beleid in praktische oplossingen. U kunt ons inschakelen voor:

 • Begeleiding van 0-metingen naar de stand van zaken van loopbaanbegeleiding.
 • Strategische advisering over implementatie LOB.
 • Begeleiding bij ontwikkelen van het loopbaantraject (curriculumontwikkeling).
 • Begeleiding bij vormgeven van een loopbaangerichte stage.
 • Begeleiding bij ontwikkelen van het loopbaandossier.
 • Professionalisering loopbaanreflectiegesprekken voor docenten en praktijkbegeleiders.

 

 

Infographic

Welke acties onderneemt uw school op het gebied van LOB?

 

Infographic LOB in het VMBO

Bekijk al ons nieuws

Uitkomst: scholen zijn wel met LOB aan de slag. Maar de kwaliteit en de aanpak is heel verschillend.

Praktijkvoorbeelden

Loopbaanleren als continu proces
Op de locatie Jenaplan van Metameer in Boxmeer is loopbaanleren een rode draad in het programma. 

 

Praktijkvoorbeeld

 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het nieuwe VMBO
We spraken met het Van der Meij College en het Varendonck College over de wijze waarop ze anticiperen op LOB.

 

Praktijkvoorbeeld

 

LOB in de praktijk

Onder projectleiderschap van KPC Groep maakten 44 scholen een plan om hun loopbaanbegeleiding te verbeteren.

 

Artikel

Handige onderlegger voor uw LOB-gesprek

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Corné Muskens
Adviseur
085-2101580

E-mail Corné